REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE – Ks. Jerzy Popiełuszko – kapłaństwo na trudne czasy

Zaproszenie dla księży do udziału w rekolekcjach


Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – ofiara stanu wojennego, kapelan „Solidarności”, symbol
moralnego oporu wobec komunizmu. Jest postacią często przywoływaną, jako przykład okrucieństwa
władzy komunistycznej i jej bezwzględności oraz prześladowania Kościoła. Przez środowiska opozycyjne lat osiemdziesiątych jest do dziś uważany za człowieka bezinteresownie niosącego pomoc i umocnienie duchowe.


Taki jest ks. Jerzy Popiełuszko z portretów, wspomnień i książek. A jakim kapłanem był, niejako poza
zaangażowaniem społecznym? Jaka była jego duchowość i droga kapłańskiego rozwoju?
Powstaje pytanie, czy wystarczy doceniać jego postawę życiową oraz czy można go dziś naśladować.
Dlatego w sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki postanowiliśmy spróbować odpowiedzieć na te
pytania. Chcemy zaproponować księżom refleksję nad swoim kapłaństwem w odniesieniu do
wspaniałej postaci ks. Jerzego Popiełuszki. Wydaje się nam, że ks. Jerzy ma wiele do powiedzenia
współczesnym kapłanom w tak znowu niespokojnych czasach.

Stąd również tytuł rekolekcji: Ks. Jerzy Popiełuszko – kapłaństwo na trudne czasy.


Bardzo ważnym elementem rekolekcji, jakie proponujemy jest obecność w miejscu tak bardzo
związanym z ostatnim okresem jego życia. Rekolekcje przy kościele, mieszkaniu, grobie oraz Muzeum
połączone z modlitwą i osobistym wysiłkiem może przynieść błogosławione owoce dla uczestników.
Zakwaterowanie w Domu Pielgrzayma Amicus w pokojach 1-osobowych i 2-osobowych.
Rekolekcje poprowadzi kustosz Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki – ks. dr Marcin Brzeziński


Termin: 3 – 6 października 2022 r.
Parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie
Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Hozjusza 2, 01-565 Warszawa


Zgłoszenia do 15 września 2022 r. – proboszcz@popieluszko.net.pl