Neoprezbiterzy odprawią Mszę w kościele Św. St. Kostki

6 czerwca, w 12 rocznicę beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki neoprezbiterzy Archidiecezji Warszawskiej o godzinie 18:00 odprawią Mszę Świętą prymicyjną w intencji kanonizacji błogosławionego księdza Jerzego.