DUSZPASTERZE

KS. PROBOSZCZ

ks. kanonik dr Marcin Brzeziński

WIKARIUSZ

ks. kanonik Michał Kotowski

WIKARIUSZ

ks. Sławomir Chmielewski

WIKARIUSZ

ks. Paweł Conder

WIKARIUSZ

ks. Marcin Grabowski

REZYDENT

ks. dr Marek Dobrzeniecki

REZYDENT

ks. dr Arkadiusz Szczepanik

POMOC DUSZPASTERSKA

ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz