DUSZPASTERZE

KS. PROBOSZCZ

ks. kanonik dr Marcin Brzeziński

WIKARIUSZ

ks. Sławomir Chmielewski

WIKARIUSZ

ks. Paweł Conder

WIKARIUSZ

ks. Marcin Grabowski

REZYDENT

ks. kanonik Michał Kotowski – Duszpasterz Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej

REZYDENT

ks. Wojciech Wróblewski

POMOC DUSZPASTERSKA

ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz