MODLITWA O WOLNOŚĆ OD LĘKU I NIENAWIŚCI

W 40 ROCZNICĘ ŚMIERCI BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko w ciemnych czasach komunizmu i stanu wojennego był gorliwym świadkiem Ewangelii. Ujmował się za prześladowanymi, odważnie głosił prawdę, uwalniał ludzkie serca od nienawiści i lęku, wprowadzał pokój i jedność, przywracał nadzieję i wskrzeszał wiarę. Jego działalność i męczeństwo uwieńczone beatyfikacją przyczyniło się do przemiany w życiu bardzo wielu osób w Polsce i poza jej granicami. Do grobu kapłana do dziś przybyły blisko 23 miliony ludzi, a do jego warszawskiego sanktuarium wciąż przesyłane są liczne świadectwa łask, z których wiele dotyczy uzdrowienia relacji międzyludzkich, uwolnienia z nałogów, z lęku i nienawiści.

Dzisiejszy czas przynosi niepokoje, lęki, podziały społeczne, nienawiść, pogłębiający się kryzys prawdy i wolności. Na świcie trwają wojny, liczba ubogich rośnie a ludzie odzierani są z godności.

Warszawskie Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki jest powiernikiem kultu i pamięci o nim. Jest tu wiele śladów jego życia i posługi kapłańskiej, znajduje się tu jego grób, muzeum, w gablotach wystawione są przedmioty związane z męczeństwem, w dawnym mieszkaniu duszpasterza znajduje się archiwum dokumentujące jego życie i kult. Wciąż jest tu wielu świadków wydarzeń sprzed 40 lat, w tym przyjaciół i współpracowników kapłana, którzy pamiętają cud uwalniania z lęku i nienawiści, triumfu prawdy na kłamstwem i dobra nad złem.

Sanktuarium w roku 40 rocznicy męczeństwa kapłana, zaprasza do podjęcia szczególnej modlitwy o wewnętrzną i społeczną przemianę. Będziemy prosić Boga za wstawiennictwem męczennika o uwolnienie od nienawiści, lęku, niepokoju, żądzy i chęci odwetu, o zwycięstwo prawdy nad kłamstwem i dobra nad złem w życiu osobistym i społecznym.

Modlitwa trwać będzie 37 tygodni, tyle ile lat żył ksiądz Popiełuszko. Rozpocznie się 28 lutego, w rocznicę pierwszej, odprawionej przez niego Mszy za Ojczyznę. Zakończy się w listopadzie, w miesiącu rocznicy pogrzebu. W tym czasie będziemy modlić się za jego wstawiennictwem i rozważać jego naukę.

W tym czasie zapraszamy do:

– codziennej modlitwy za wstawiennictwem błogosławionego (tekst modlitwy posiadający imprimatur Kurii Warszawskiej zamieszczony jest poniżej, można go również pobrać w formie PDF)

– odmówienia raz w tygodniu koronki do Miłosierdzia Bożego i litanii do błogosławionego (tekst litanii zamieszczony jest poniżej i dostępny do pobrania w formie PDF)

– przeczytania i przemyślenia raz w tygodniu fragmentu nauczania księdza Jerzego Popiełuszki (teksty rozważań na każdy tydzień dostępne są do pobrania poniżej w formie PDF)

– wyrzeczenia się złych słów, ocen, obmowy, agresji wobec bliźnich i siebie samego co najmniej jeden dzień w tygodniu

– podjęcia uczynku miłosierdzia względem bliźnich będących w materialnej lub duchowej potrzebie

Modlitwa za wstawiennictwem Błogosławionego, różaniec oraz litania przez cały ten czas codziennie o 21:00 będą odmawiane przy grobie męczennika przez wiernych (zapraszamy do uczestnictwa bezpośrednio lub w łączności duchowej). Modlitwa będzie odmawiana także podczas każdej Mszy za Ojczyznę odprawianej w Kościele Świętego Stanisława Kostki w ostatnie niedziele miesiąca oraz każdego 19 dnia miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 18:00.

Zapraszamy parafie, wspólnoty religijne i indywidualnych wiernych z Polski i z zagranicy o przyłączanie się do modlitwy o wolność. Prosimy o poinformowanie Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki o tym, że podążają Państwo wspólnie z nami tą drogą. Informacje i świadectwa można przesłać na adres: muzeum@muzeumkspopieluszki.pl

Modlitwa o wolność od lęku i nienawiści za wstawiennictwem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w roku 40. rocznicy jego męczeńskiej śmierci.

Panie Jezu Chryste, Ty powołałeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę do gorliwego głoszenia Ewangelii miłości, prawdy i prawdziwej wolności, zwyciężania zła dobrem, do obrony bliźnich przed krzywdą i nienawiścią, do leczenia ran złamanych serc. Za Jego wstawiennictwem proszę Cię o przemianę mojego serca, myśli, uczuć i woli, abym w swoim życiu zło dobrem zwyciężał. Pomóż mi uwolnić się od pychy, chciwości, gniewu, kłamstwa i egoizmu. Spraw, bym żył w prawdzie i wolności, a przez swoją wewnętrzną przemianę przyczyniał się do odrodzenia wiary w mojej rodzinie, wspólnocie, Ojczyźnie i na całym świecie. Proszę Cię, Boże o łaskę kanonizacji błogosławionego Jerzego Popiełuszki, aby dla całego świata stawał się wzorem wierności Chrystusowi, Kościołowi i bliźnim.

Litania do błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy, Męczenniku, módl się za nami
Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami
Wierny Świadku Ewangelii, módl się za nami
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, módl się za nami
Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami
Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami
Wychowany w pobożnej rodzinie,
Gorliwy w służbie ołtarza,
Pragnący naśladować Świętych,
Wierny głosowi powołania,
Apostole godności człowieka,
Obrońco nienarodzonych,
Miłosierny dla cierpiących,
Wrażliwy na los pokrzywdzonych,
Dobry pasterzu ludzi pracy,
Uczący zło dobrem zwyciężać,
Wzywający do męstwa i solidarności,
Broniący wartości ewangelicznych,
Przestrzegający przed chęcią odwetu,

Wzywający do trwania w nadziei,
Niesprawiedliwie oskarżany,
Okrutnie umęczony, módl się za nami,

Kapłanie wierny aż do końca,
Męczenniku prawdy i wolności,
Orędowniku spraw Kościoła i narodu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W: I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i za jego przyczyną spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Fragmenty rozważań wypowiedzi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki do osobistej lub wspólnotowej refleksji