DANE OSOBOWE

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Parafia Św. Stanisława Kostki w Warszawie, ul. Hozjusza 2,  01-565 Warszawa, reprezentowana przez proboszcza, ks. kanonika dr Marcina Brzezińskiego.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Parafii można kontować się pisząc na adres email: daneosobowe@popieluszko.net.pl
  3. Inspektorem ochrony danych w archidiecezji warszawskiej jest ks. dr Piotr Wierzbicki  
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).
  6. Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.