Homilia z Mszy za Ojczyznę

Homilię podczas Mszy za Ojczyznę odprawionej 31 lipca 2022 wygłosił ks. dr Marcin Brzeziński, kustosz sanktuarium i Muzeum bł. księdza Jerzego Popiełuszki.