Triduum Paschalne w naszej parafii

Wielki Czwartek – liturgia Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00


Wielki Piątek – liturgia Męki Pańskiej – g. 18.00


Wielka Sobota – liturgia Wigilii Paschalnej – g. 20.00

We wszystkich nabożeństwach w kościele może uczestniczyć maksymalnie 40 osób.

Podczas liturgii będzie włączone nagłośnienie zewnętrzne – można uczestniczyć przed kościołem przy zachowaniu odstępów i zakryciu maseczką nosa i ust.