Życzenia wielkanocne od proboszcza parafii

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc Zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”.

Św. Jan Paweł II

I dziś, gdy tyle wokół nas niepokoju i lęków, poddajmy się mocy Zmartwychwstałego Jezusa. Z ufnością zbliżmy się do pustego grobu i z głęboką wiarą wołajmy: „Zmartwychwstał Pan! Alleluja!”

Życzę wszystkim Parafianom rozradowania się zwycięstwem Chrystusa, bo w Nim jest nasza nadzieja. Życzę łaski zdrowia, pokoju serc i głęboko duchowego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy.

Szczęść Boże!

Ks. Marcin Brzeziński, proboszcz