Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu ks. Jerzego Popiełuszki uhonorowane nagrodą im. Włodzimierza Pietrzaka

Nagroda jest przyznawana od 1948 roku za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką, osiągnięcia w pracy formacyjnej, kulturalno-społecznej i edukacyjnej, będące świadectwem uniwersalnych wartości i postaw ludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych. Jest to najdłużej przyznawana nagroda niepaństwowa w Polsce.

Wydarzenie uświetniło swoją obecnością wielu znakomitych gości: bp Michał Janocha, przewodniczący kapituły Nagrody oraz przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP; abp Antonio Guido Filipazzi, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz ks. Michał Siennicki, reprezentant Przewdniczącego KEP, abp Tadeusza Wojdy.

Kapituła 77. Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka, obradująca w dniu 16 kwietnia 2024 roku w Warszawie pod przewodnictwem JE ks. bp. prof. Michała Janochy – przewodniczącego Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, w składzie obecnych podczas posiedzenia: JE ks. bp. dr Wiesław Alojzy Mering, ks. dr Dariusz Wojtecki, Sławomir Józefiak, Kamil Sulej i Maciej Szepietowski przyznała tegoroczne wyróżnienie m.in.: Muzeum i Ośrodkowi Dokumentacji Życia i Kultu bł. Księdza Jerzego Popiełuszki –  w 40. rocznicę męczeńskiej śmierci duszpasterza ludzi pracy – za konsekwentnie realizowaną misję upamiętnienia Jego postaci i nauczania społecznego oraz wytrwałe budowanie żywego, międzypokoleniowego pomnika błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Statuetkę odebrali kustosz Sanktuarium ks. dr Marcin Brzeziński oraz obecny menedżer ds. projektów Muzeum, Paweł Kęska. Na sali obecna była również Katarzyna Soborak, twórczyni Ośrodka i jego wieloletnia szefowa a także pracownicy i wolontariusze Muzeum i Ośrodka.