23 kwietnia – imieniny ks. Jerzego Popiełuszki

Ksiądz Jerzy Popiełuszko bardzo lubił kwiaty. Podczas ostatnich imienin 23 kwietnia 1984 r. kwiaty jakie przyniosło blisko 1000 odwiedzających go osób zajęły cały pokój.

W związku z przypadającą 23 kwietnia 2024 r. rocznicą imienin księdza Jerzego Popiełuszki, parafianie oraz wszyscy, dla których jest on ważny, zaproszeni są, aby tego dnia składać na jego grobie kwiaty.

Osoby, które chcą wyrazić wdzięczność za posługę księdza Popiełuszki zaproszone są na Mszę św. o godzinie 18:00. Po mszy, o 19:00 odbędzie się otwarte spotkanie w Domu Amicus, podczas którego księdza Jerzego będą wspominać uczestnicy jego ostatnich imienin, a także osoby ze współpracujących z nim środowisk, w tym z parafii w Ząbkach i z kościoła Świętej Anny w Warszawie.

Uczestnicy spotkania będą zachęcani do zapisania słów podziękowania dla bł. ks. Jerzego Popiełuszki, z których powstanie „Księga wdzięczności”.

Wydarzenie organizuje Społeczny Komitet Upamiętnienia 40. Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki działający przy parafii Świętego Stanisława Kostki.

Serdecznie zapraszamy.