34 opowieści świadków życia i świętości bł. księdza Jerzego Popiełuszki

Dzięki współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej nagrano 10 obszernych notacji świadków życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nowe nagrania a także 24 inne nagrania archiwalne zmontowano i opublikowano na stronie Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki. Wszystkie nagrania zostały oprócz tego opracowane naukowo – co ułatwi ich wykorzystanie w procesie aktualizacji biografii błogosławionego oraz badania wpływu jaki wywarł poprzez swoją działalność. Wśród osób, których wypowiedzi opublikowano znaleźli się między innymi: kard. Józef Glemp, ks. Feliks Folejewski, mec. Jan Olszewski, Halina Łabonarska, Joanna Szczepkowska, Wojciech Bąkowski, siostra księdza Jerzego – Teresa Boguszewska i wielu innych.