Historia

Kościół św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu


został wybudowany w okresie międzywojennym. Według niektórych
źródeł fundacja kościoła była związana z obchodami 250. rocznicy odsieczy wiedeńskiej i zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad armią Kara Mustafy.
Prace budowlane rozpoczęto w 1930. Projektantem świątyni był architekt Łukasz Wolski.

Podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 świątynia została uszkodzona
przez pociski artyleryjskie i bomby lotnicze. W czasie powstania warszawskiego w podziemiach nieukończonego kościoła znajdował się szpital powstańczy. W czasie walk o Żoliborz kościół został częściowo zniszczony. Po II wojnie światowej opracowano nowy projekt,
którego autorem był Edgar Aleksander Norwerth. 7 września 1963
kościół został konsekrowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Msze za Ojczyznę

W latach 1974–1987 proboszczem parafii św. Stanisław Kostki
był zaangażowany w działalność opozycyjną ksiądz Teofil
Bogucki
. W latach 1980-1984 rezydentem w parafii był ksiądz Jerzy Popiełuszko, który od lutego 1982 roku raz w miesiącu odprawiał w kościele św. Stanisława Kostki słynne Msze za Ojczyznę. Z czasem w liturgiach brały udział dziesiątki tysięcy osób.

Po tym jak ksiądz Jerzy Popiełuszko został zmordowany przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa, 3 listopada przy kościele odbył się jego uroczysty pogrzeb w którym brał udział blisko milion osób.

Po beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki w czerwcu 2010 r. Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz w dniu 19 października 2010 podniósł świątynię do rangi Sanktuarium Diecezjalnego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.


PROBOSZCZOWIE PARAFII


Ks. Klemens Cyruliński                1927 – 1930

Ks. prałat Jan Szczęsny Niemira  1930 – 1933

Ks. prałat Stefan Ugniewski         1933 – 1974

Ks. prałat Teofil Bogucki              1974 – 1987

Ks. prałat Stefan Gralak               1987 – 1998

Ks. prałat Zygmunt Malacki         1998 – 2010

Ks. prałat Tadeusz Bożełko          2010 – 1014

Ks. dr Marcin Brzeziński              2014 –

Ks. kanonik Marcin Brzeziński

Wirtualny spacer po świątyni

Odtwórz wideo