LEKTORZY

Słudzy Słowa Bożego.

Po odpowiednim przygotowaniu i promowaniu przez biskupa posłani do parafii, aby czytać Słowo Boże. Zaangażowani w tworzenie piękna Mszy Świętej. Zaproszeni także do pomocy w kształtowaniu młodszych pokoleń posługujących.