JEZUS ŻYJE

Wspólnota Charyzmatyczna Odnowy w Duchu Świętym „Jezus żyje”

Charyzmat Wspólnoty: uwielbianie Boga na spotkaniach modlitewnych oraz posługa modlitwą wstawienniczą wobec zranionych – specjalne modlitwy wstawiennicze o uzdrowienie duchowe, psychiczne i fizyczne w środy o godzinie 19:00 (na modlitwę należy się umówić indywidualnie – najlepiej podczas piątkowego spotkania wspólnoty).

Spotkania Wspólnoty “Jezus Żyje” odbywają się w piątki o godz. 19.00 w kaplicy św. Franciszka (dolny kościół). Trwają do godz. 21.00

Jesteśmy grupą osób w różnym wieku, która spotyka się by pogłębić swoją wiarę i wzrastać w relacji z Bogiem.

Na spotkania zaproszony jest każdy, kto chce wspólnie się modlić i uwielbiać Pana Boga. W każdy piątek spotkanie modlitewne przebiega trochę inaczej według programu Wspólnoty.

Opiekun Wspólnoty – ks. Michał Kotowski
Lider wspólnoty Kamila Daniluk

Spotkania

I piątek miesiąca

Msza św. dla Wspólnoty o godz. 19.00.

II piątek miesiąca

Spotkanie modlitewne wypełnione śpiewem. Modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, prośby.

III piątek miesiąca

W roku 2022/2023 czytanie i rozważanie Dziejów Apostolskich.

IV piątek miesiąca

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Spotkanie kończy się odmówieniem dziesiątki Różańca św., modlitwą ks. Piotra Skargi za Ojczyznę oraz odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego oraz błogosławieństwem kapłana.