CHRZEST

„Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony”. (KKK 1246)

 „Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego”. (KKK 1257)

W naszym kościele sakrament chrztu udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 13.00.

Zgłoszenie

Dziecko do chrztu powinno zostać zgłoszone na ok. 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu w kancelarii parafialnej. Zgłosić dziecko do chrztu mogą wyłącznie jego rodzice (lub prawni opiekunowie), którzy powinni przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

Dokumenty

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, dopuszczające ich do godności ojca chrzestnego, czy matki chrzestnej
 • w przypadku osób spoza Parafii Św. Stanisława Kostki – zgodę własnego proboszcza (według aktualnego zamieszkania) na chrzest dziecka poza parafią

Do spisania aktu chrztu niezbędne są następujące dane:

 • rodziców dziecka oraz datę oraz parafię zawarcia sakramentu małżeństwa
 • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

Kto może być rodzicem chrzestnym?

 • osoba wyznania rzymsko-katolickiego
 • osoba bierzmowana (powyżej 16 lat)
 • dająca świadectwo życia chrześcijańskiego – sakramentalnego

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi:

 • osoby nie ochrzczone
 • osoby niepraktykujące
 • osoby bez bierzmowania
 • osoby żyjące w związku niesakramentalnym, lub bez żadnego związku (konkubinat)

Rodzice chrzestni powinni być starannie wybrani, przede wszystkim pod kątem ich świadectwa życia chrześcijańskiego, aprobaty dla nauczania Kościoła i więzi ze wspólnotą wierzących (por. KPK Kan. 847 §1 3°).

Co należy przygotować i przynieść na chrzest dziecka?

 • białą szatę
 • świecę (gromnicę)
 • zaświadczenia o odbytej spowiedzi (rodziców i chrzestnych)

Dodatkowe uwagi:

W przypadku prośby o chrzest dziecka ze związku nie sakramentalnego, wymagana jest rozmowa z kapłanem oraz ewentualnie podpisanie zobowiązania rodziców dziecka o katolickim wychowaniu dziecka.

Zaświadczenie od rodzica chrzestnego należy dostarczyć w terminie jaki jest możliwy (nawet przed samym chrztem), jest ono jednak koniecznym warunkiem dopuszczenia do funkcji chrzestnego.

Przygotowanie rodziców i chrzestnych przed chrztem odbywa się zwykle w piątek przed niedzielą chrztu o godz. 19.00.