Duszpasterze

ks. kanonik dr Marcin Brzeziński

<strong>proboszcz</strong>

<strong> w parafii od 2014 r </strong><br><br><strong>Kontakt</strong><br>tel. 22/839 47 28<br><a href=”proboszcz@popieluszko.net.pl”> proboszcz@popieluszko.net.pl</a>

ks. kanonik Michał Kotowski

wikariusz

<strong>w parafii od 2008 r</strong><br><br><strong>Kontakt</strong><br>tel. 22/561 00 54<br> <a href=”mailto:xm.kotowski@gmail.com”>xm.kotowski@gmail.com</a>

ks. Sławomir Chmielewski

wikariusz

<strong> w parafii od 2013 r.</strong>

ks. Marek Traczyk

wikariusz

<strong>w parafii od 2015 r</strong><br> <br>Ksiądz Marek Traczyk pochodzi z Ursynowa. Tam mieszkają jego rodzice i trzech młodszych braci. Pierwsze cztery lata kapłaństwa spędził w parafii św. Małgorzaty w Łomiankach.<br> Lubi posługiwać młodzieżowy grupom parafialnym. Już parę lat przed seminarium sam należał do Ruchu Światło-Życie (Oazy) i w nim odkrywał swoje powołanie. Z Oazą jest związany do dziś, co roku prowadzi rekolekcje Oazy Nowej Drogi, czyli dla uczniów gimnazjum. W czasie trwania seminarium poznał też inne wspólnoty: Odnowę w Duchu Świętym i Ruch Rodzin Nazaretańskich, przez udział w rekolekcjach wakacyjnych. Dużo satysfakcji daje mu obserwowanie jak rozwija się relacja z Bogiem ludzi młodych.<br> Ksiądz Marek interesuje się też Nową Ewangelizacją. Uczestniczył w Szkole Liderów Nowej Ewangelizacji, czyta na ten temat i próbuje stosować w praktyce, tę metodę, a może lepiej powiedzieć duchowość. W skrócie celem jest żeby od wiary praktykowanej z przyzwyczajenia, poczucia obowiązku, lub zaniedbanej; przejść, do odkrycia miłości Boga, wolności, którą On daje i zauważenia w sobie tego pragnienia, żeby mu służyć. Służyć już nie ze zniechęceniem, ze strachu, czy poczucia winy, ale z entuzjazmem, radością, pewnością Jego wsparcia, Jego miłosierdzia i z chęcią dzielenia się tym z innymi.<br> U nas w parafii będzie odpowiedzialny za wolontariuszy przygotowujących Światowy Dzień Młodzieży – Żoliborz Youngers, grupę lektorów, przygotowanie do bierzmowania młodzieży, grupę piątkową – gimnazjalistów i licealistów, oraz jeden z kręgów Domowego Kościoła.

ks. Piotr Kucharczyk

wikariusz

<strong> </strong> <strong>w parafii od 2017 r</strong><br><br><strong>Kontakt</strong><br><a href=”mailto:xpiotr.kucharczyk@gmail.com”>xpiotr.kucharczyk@gmail.com</a><br><br>Urodził się w 1988 roku. Pochodzi z Nieznamierowic. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do WMSD w Warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął w 2013 roku. Po święceniach został skierowany do pracy w par. Św. Michała Archanioła na Mokotowie (2013 – 2017). Zainteresowania ks. Piotra koncentrują się wokół teologii, muzyki i sportu.<br> Od sierpnia 2017 roku pracuje w naszej parafii.

ks. dr Marek Dobrzeniecki

Rezydent

Urodził się 14 grudnia 1980 roku w Warszawie. Pochodzi z parafii św. Rafała i Alberta na Marymoncie-Ruda. W latach 1999-2004 studiował filozofię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2009 roku ukończył warszawskie Seminarium Duchowne i 24.05.2009 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Kazimierza Nycza. Po święceniach pracował rok jako wikary w par. św. Jakuba Apostoła na Ochocie.<br> W latach 2010-2014 odbył studia doktoranckie z filozofii współczesnej we Fryburgu w Szwajcarii zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Od 2014 do 2015 roku był rezydentem w parafii św. Anny w Wilanowie, a od września 2015 roku jest rezydentem w parafii św. St. Kostki na Żoliborzu. Od 2014 roku wykładowca filozofii w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

ks. dr Arkadiusz Szczepanik

Rezydent

urodził się 18 stycznia 1971 r. w Garwolinie. Chrzest przyjął 2 lutego w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Maciejowicach. Obecnie jego dom rodzinny jest na trenie parafii Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim. Ukończył technikum elektryczne w Żyrardowie o specjalności radio i telewizja.<br> 24 maja 1997 r. z rąk ks. Prymasa Józefa Glempa przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany jako wikariusz do pracy w parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu. Dwa lata później rozpoczął studia licencjackie i doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2005 roku obronił pracę doktorską z teologii fundamentalnej i został duszpasterzem akademickim przy kościele św. Anny w Warszawie. Prócz zadań duszpasterskich podjął się pracy dydaktycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym i na UKSW.<br> Obecnie wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie teologię fundamentalną, ekumenizm i prowadzi seminarium magisterskie oraz dla świeckich również prowadzi wykłady z wprowadzenia do życia chrześcijańskiego i religiologii, a na UKSW miał wykłady z kultury żydowskiej.<br> W latach 2007-2008 pełnił funkcję delegata ks. Kazimierza Kardynała Nycza do spraw dialogu z judaizmem Od 2006 r. do 2008 r. był rektorem kaplicy sióstr franciszkanek misjonarek Maryi, a następnie przez dwa lata duszpasterzem niewidomych przy ul. Piwnej w kościele św. Marcina w Warszawie. Po tragicznej śmierci pod Smoleńskiem ks. Romana Indrzejczyka objął funkcję rezydenta w parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu, którą pełnił w latach 2010-2014. Przez ostatni rok pracował, jako opiekun domu rekolekcyjnego Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Podkowie Leśnej.<br> Jest diecezjalnym cenzorem publikacji katolickich. Wielokrotnie prowadził w Magdalence, Zalesiu Górnym i Grójcu Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. W Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence był zapraszany do poprowadzenia rekolekcji o różnym charakterze między innymi: eucharystyczne i o Bożym Miłosierdziu. Jest założycielem wspólnoty modlitewnej „Betania”, która karmi się na modlitwie Słowem Bożym metodą Lectio Divina.<br> Od 2007 roku jest przewodnikiem grupy Biało-żółtej pielgrzymującej pieszo na Jasną Górę w ramach Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitarnej. Organizował wielokrotnie wyjazdy z dziećmi i młodzieżą w góry. Prowadził rekolekcje dla studentów na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego oraz w duszpasterstwach akademickich Jarosławia i Bydgoszczy. Brał udział w wyjazdach i rekolekcjach organizowanych przez katolickie stowarzyszenia akademickie SKMA i Soli Deo.<br> Od września 2015 roku jest rezydentem w parafii św. St. Kostki na Żoliborzu.

ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz

pomoc duszpasterska

<strong>w parafii od 1980r</strong>

ks. Wojciech Wróblewski