SZKOŁA LETNIA – Wakacyjne spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką

Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki działające przy Parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej ogłaszają nabór do udziału w ogólnopolskiej szkole letniej:Prawda, wolność solidarność – wakacyjne spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 16-19 lat wraz nauczycielami historii lub religii.

Wydarzenie ma na celu przybliżenie młodym ludziom postaci księdza Jerzego Popiełuszki oraz historii Polski w czasach komunizmu ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu Solidarności. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli w części będą odbywały się osobno z zaangażowaniem specjalistów w danych dziedzinach. W trakcie szkoły letniej przewidziano zajęcia integracyjne, rekreacyjne, zwiedzanie miejsc historycznych, spotkania ze świadkami historii, pokaz filmowy, grę miejską i zwiedzanie Warszawy.

Program:

– dla nauczycieli: wykłady prowadzone przez wybitnych historyków XX wieku, spotkania ze świadkami historii, warsztaty i dyskusje;

– dla uczniów: warsztaty historyczne i dziennikarskie (dziennikarstwo prasowe, radiowe i fotograficzne), wykłady, spotkania ze świadkami historii

– program kulturalno-rozrywkowy: gry integracyjne, gra miejska, wieczór filmowy, spacery po Warszawie;

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Jan Żaryn, dr. hab Paweł Skibiński, dr. Rafał Łatka, Adam Woronowicz.

Warunkiem zgłoszenia jest udział w konkursie:

Uczeń napisze pisze krótką pracę (do 3500 znaków) w dowolnej formie prozatorskiej na temat: „Ksiądz Jerzy Popiełuszko – bohater zwykłych ludzi” – w odniesieniu do nagrania filmowego znajdującego się pod linkiem:

Kwalifikacja do udziału odbywa się w formie konkursu prac ocenianych przez komitet organizacyjny.

Miejsce:

Szkoła Letnia odbywać się będzie w Hotelu Amicus należącym do Parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Koszty wyżywienia, zakwaterowania i udziału w zajęciach pokrywają organizatorzy.

Termin:

04-08 sierpnia 2021 r.

Zgłoszenia:

Regulamin 21.06.2021 z powodu posiadania kilku wolnych miejsc uległ zmianie:

Do udziału w Szkole Letniej może zgłosić się zespół złożony z ucznia, bądź uczniów i nauczyciela. Do udziału może zgłosić się także sam nauczyciel (w tym przypadku nie wymaga się pracy literackiej a do rekrutacji wystarczy samo zgłoszenie). Zgłoszenia dokonuje nauczyciel za pomocą formularza google. Wymagane pliki należy załączać do formularza w formatach pdf/doc/docx.

Zgłoszenia należy składać do 18 lipca 2021 r.

LINK DO REJESTRACJI

Należy załączyć zdjęcia lub skany podpisanych odręcznie oświadczeń, których wzory podano poniżej. W przypadku zakwalifikowania do udziału w szkole letniej oryginały oświadczeń należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia wydarzenia.

Wzory oświadczeń:

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w szkole letniej (w przypadku uczniów niepełnoletnich)

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w grze miejskiej( w przypadku uczniów niepełnoletnich)

Klauzula RODO

Kontakt do organizatorów:

Katarzyna Jóźwik, tel.519 650 594;

Paweł Kęska tel. 500 333 619;  email: muzeum@muzeumkspopieluszki.pl