Księże Jerzy Popiełuszko, duszpasterzu służby zdrowia – wstawiaj się za nami…

Ksiądz Jerzy Popiełuszko w 1979 roku został mianowany duszpasterzem służby zdrowia średniego szczebla czyli pielęgniarek. W istocie jednak szybko i sprawnie zjednoczył całe środowisko medyczne łącząc studentów medycyny, pielęgniarki i lekarzy. Powodem jego mianowania był fakt, iż sam jako chory przewlekle na anemię złośliwą, korzystając niejednokrotnie z hospitalizacji i pomocy medycznej, rozumiał zarówno troski osób chorych jak i pracowników służby zdrowia. W swojej pracy cierpliwie i z oddaniem promował idee świętości życia, godności ludzkiej, szczególnie osób starszych i najsłabszych.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko był także świetnym organizatorem i jak byśmy dziś powiedzieli – logistykiem. Radził sobie w sytuacjach trudnych organizacyjnie i komunikacyjnie. Szczególnie dobrze było widać w stanie wojennym. Ksiądz Jerzy był w stanie skomunikować się z każdym, zajmował się zaopatrzeniem potrzebujących, zapewniał im leki, żywność, wszelkiego rodzaju pomoc.

W obecnej sytuacji, która z jednej strony stanowi pewne zagrożenie dla osób starszych i chorych, z drugiej zaś stawia szczególne wyzwanie wobec lekarzy i pielęgniarek… powierzamy się opiece i wstawiennictwu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Błogosławiony księże Jerzy, wstawiaj się za nami!