Warstwa dźwiękowa w Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki

[:pl]Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki wzbogaciło się o instalację nagłośnieniową. Można dzięki niej w bardziej żywy sposób odebrać ekspozycję muzealną. Wchodząc w świat sporu ideologii komunizmu z Kościołem w latach powojennych, możemy usłyszeć głos Józefa Cyrankiewicza, kardynała Wyszyńskiego czy Jana Pawła II. W sali opowiadającej o dzieciństwie księdza Jerzego, usłyszymy głos mamy księdza, Pani Marianny Popiełuszko. W sali opowiadającej o pobycie błogosławionego w seminarium i w wojsku, spotkamy się z głosem kleryków seminarium warszawskiego, odmawiających różaniec. W przestrzeni opowiadającej o stanie wojennym i o porwaniu księdza Jerzego, usłyszymy dekret ogłaszający stan wojenny oraz słowa męczennika mówiące błędnej drodze przemocy.

W sali poświęconej pamięci o księdzu Jerzym przemówi do nas głos Jana Pawła II, podkreślający znaczenie ofiary kapłana – męczennika. W sali beatyfikacyjnej zaś, usłyszymy dekret beatyfikacyjny odczytany przez kardynała Angelo Amato na Placu Piłsudskiego w czerwcu 2010 roku.

Projekt Modernizacji Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

[:]