Tablica w językach węgierskim i polskim z wezwaniem do księdza Jerzego Popiełuszki

[:pl]28 września, w piątek w naszym kościele miała miejsce piękna uroczystość.

W obecności węgierskiego ministra Miklósa Soltésza, sekretarza stanu ds. Kościołów, mniejszości narodowych i pomocy humanitarnej prześladowanych chrześcijan w Kancelarii Premiera Węgier, w obecności ambasador Węgier w Polsce, pani  Orsolyi Zsuzsanny Kovács oraz dyplomatów związanych z ambasadą, ks. biskup Piotr Jarecki, dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej w językach węgierskim i polskim, z wezwaniem do księdza Jerzego Popiełuszki.

Podczas mszy świętej o godzinie 15:00, która sprawowana była między innymi w intencji narodu węgierskiego, homilię wygłosił biskup Piotr Jarecki, który mówił o przyjaźni polsko-węgierskiej oraz o potrzebie takiego świadka solidarności jakim był ksiądz Jerzy Popiełuszko w dzisiejszych czasach.

Po mszy świętej, po krótkim wystąpieniu ministra Miklosa Soltesza, oraz po odczytaniu specjalnego listu ministra Jana Józefa Kasprzyka, prezesa Urzędu do spraw Kombatantów i osób represjonowanych, bp Piotr Jarecki dokonał poświęcenia tablicy.

Po zdjęciu szarfy w barwach węgierskich, zgromadzeni w świątyni odśpiewali hymn węgierski.

Po uroczystości, w Domu Amicus, odbyła się promocja albumu Imre Molnara opowiadającego o księdzu Jerzym Popiełuszce. Podczas tego spotkania, autor wzruszająco opowiadał o Mszach za Ojczyznę, w których uczestniczył oraz o znaczeniu postaci księdza Jerzego dla narodu węgierskiego.

 

 [:]