Rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka pamiątek związanych z ks. Jerzym Popiełuszką

[:pl]Popiełuszko-Pamiętam – pod takim hasłem rozpoczęła się  akcja ogólnopolskiej zbiórki listów pisanych przez ks. Jerzego, pamiątek po nim i zdjęć z jego osobą.  Zainaugurowała ją konferencja prasowa.

Pozyskiwane będą zarówno oryginalne dokumenty jak również ich kopie, dzięki czemu domowe archiwa zachowają bezcenne skarby. Pozyskane pamiątki wejdą w skład zasobów Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, będą mogły stać się częścią ekspozycji muzealnej. Zostaną również udostępnione badaczom i popularyzatorom osoby ks. Jerzego.
– Wierzymy, że dzięki tej akcji, będzie możliwe jeszcze bliższe poznanie ks. Jerzego Popiełuszko. W domowych archiwach mogą znajdować się nieznane dotąd listy, zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki. Poznanie tych dokumentów pozwoli uzupełnić naszą wiedzę na temat życia Błogosławionego. W przyszłym roku minie 35 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Zbliża się, jak wierzymy, dzień kanonizacji, dlatego jest to dodatkową motywacją, aby taką akcję przeprowadzić właśnie teraz – mówi ks. Marcin Brzeziński – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony i męczennik, związany był z Białostocczyzną, gdzie się urodził i z Mazowszem, gdzie pełnił posługę kapłańską. Był poza tym związany ze środowiskiem Solidarności i z duszpasterstwem ludzi pracy, ze środowiskiem medycznym, studenckim. Sam dużo podróżował, zarówno po świecie, jak i po Polsce. Odwiedzał kolebki Solidarności na Pomorzu, w Małopolsce czy na Śląsku. W wielu miejscach miał przyjaciół. Wielokrotnie też był przez nich fotografowany. Prowadził korespondencję listowną.

Strategicznymi partnerami akcji są: Poczta Polska SA, NSZZ Solidarność oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Partnerstwo w akcji przyjęły także: Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Białostocka i Diecezja Warszawsko-Praska. Honorowy patronat nad akcją objął Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, który w specjalnym liście zachęcił co do wsparcia akcji oraz do przekazania lub udostępniania pamiątek, jakie znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych.

„Zachęcam gorąco do wsparcia akcji „Popiełuszko-Pamiętam”, nagłośnienia jej w mediach, przekazywania informacji o niej. Zachęcam do przekazania lub udostępniania pamiątek, jakie znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych. Jest to pierwsze działanie na tak dużą skalę. Dzięki niemu, będziemy mogli poznać jeszcze lepiej, tak ważną w historii Polski osobę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.”

Jeżeli jesteś w posiadaniu cennych pamiątek, prosimy o kontakt:

email: pamiatki@muzeumkspopieluszki.pl

telefon: 665 109 104

Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
Parafia Świętego Stanisława Kostki w Warszawie
ul. Hozjusza 2, 01-656 Warszawa
z dopiskiem PAMIĄTKI
Szczegóły znajdują się na stronie www.popieluszko.net.pl/pamietam

Oprócz akcji Popiełuszko-pamiętam… Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki prowadzi również inne, ważne projekty rozwoju:

W ramach ochrony pamiątek po księdzu Jerzym Popiełuszce, do konserwacji przekazane zostały bezcenne przedmioty: sutanna księdza Jerzego, koszula, spodnie oraz buty, w których zginął. Konserwacja pamiątek, dokonana w sposób pozostawiający ślady męczeństwa, potrwa do grudnia. Ekspozycja Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki wzbogacona zostanie o warstwę dźwiękową, w której znajdą się archiwalne nagrania z epoki, w tym głos Błogosławionego, głos ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II. Powyższe projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości, Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Ośrodek Dokumentacji jego Życia i Kultu organizują „Fakultety z Wolności” będące cyklem zajęć edukacyjnych dla osób w wieku 17-30 lat. Zajęcia, które zainaugurowane zostaną 16 października, poprowadzą świadkowie życia księdza Jerzego oraz znani historycy i badacze jego osoby, w tym: Ewa Czaczkowska, Milena Kindziuk, czy prof. Jan Żaryn. Po każdych zajęciach odbędą się warsztaty dotyczące wolności. „Wolność, o którą walczył ksiądz Jerzy jest tą samą wolnością, jaka potrzebna jest dziś ludziom młodym. Mamy wielkie szczęście zaprosić ich na spotkania najlepszym nauczycielem, jakim był księdza Jerzy” – powiedział ksiądz Marcin Brzeziński, kustosz muzeum i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem również objął Kardynał Kazimierz Nycz. Żeby wziąć udział w fakultetach należy się zarejestrować przez stronę muzeumkspopieluszki.pl/fakultety . Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.[:]