Pani Katarzyna Soborak odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

[:pl]Rozpoczęcie gromadzenia i zabezpieczenia spuścizny Ks. Jerzego miało miejsce w listopadzie 1984, z inicjatywy Ks. prałata Teofila Boguckiego – ówczesnego proboszcza parafii i duchowego Ojca Błogosławionego księdza Jerzego. Przejęcie spuścizny aktowej po księdzu Jerzym Popiełuszce i jej zabezpieczenie stało się początkiem działania Archiwum Ks. Jerzego Popiełuszki, które stopniowo poszerzało zasoby o dokumentację ilustrującą kult męczennika. Z czasem w Archiwum znalazła się również pełna dokumentacja dotycząca procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego. Od początku wielki wkład w proces tworzenia Ośrodka miała Pani Katarzyna Soborak, która z czasem przejęła koordynację działań ośrodka i prowadzi ją do dziś.

W 2011 roku dekretem Kard. Kazimierza Nycza archiwum zostało przekształcone w Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Ośrodek mieści się na plebanii parafialnej w dawnym mieszkaniu Ks. Jerzego Popiełuszki. Dekretem Kard. Kazimierza Nycza kierownikiem Ośrodka została powołana Pani Katarzyna Soborak.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest gromadzenie, opracowywanie, porządkowanie i ewidencjonowanie, konserwacja, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji do badań naukowych.

W skład zasobu archiwalnego Ośrodka należą następujące zespoły i zbiory archiwalne:

  • Urząd Postulacji i Beatyfikacji Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki z lat (1947 – 1994) i 1995 – 2008
  • Archiwum Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki z lat 1947 do 2017 r. (zbiór archiwalny)
  • Spuścizna aktowa Ks. prałata Teofila Boguckiego.
  • Depozyt Kurii Metropolitalnej Warszawskiej – dotyczący wydawanych relikwii Błogosławionego dla placówek kościelnych w Polsce i w świecie. – Zasób archiwalny ilustrowany jest przez dokumentację tradycyjną (maszynopisy, rękopisy, druki, kserokopie) i przez dokumentację cyfrową (fotografie, filmy, kasety magnetofonowe, nagrania – CD, DVD).
  • Ośrodek gromadzi również wydawnictwa dotyczące publikacji homilii, wywiadów, zapisków i korespondencji Ks. Jerzego oraz publikuje opracowania dotyczące jego działalności i jego kultu. Gromadzi też wydawnictwa z historii Polski i historii Kościoła w Polsce po II wojnie światowej.

Ośrodek dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych naukowo Księdzem Jerzym Popiełuszką w poniedziałki w godzinach 10:00 – 14:00 i środy w godzinach 10:00 – 16:00

Informacje na temat Ośrodka dostępne są pod adresem: http://www.odkspopieluszki.pl/[:]