II OGÓLNOPOLSKI KONKURS: „KS. JERZY POPIEŁUSZKO – CZŁOWIEK PRAWDY, KTÓRY ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAŁ

1 września 2015 r. rozpocznie się II Ogólnopolski Konkurs poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce: „Ks. Jerzy Popiełuszko – człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał”.
Celem konkursu – przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI) i gimnazjum – jest upamiętnienie męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zainteresowanie osobą błogosławionego, szerzenie jego kultu.
zobacz więcej: http://www.popieluszko.edu.pl/