Zapraszmy w soboty

                    9 maja, godz. 14.00 – 16.00

                  23 maja, godz. 12.00 – 14.15

                  30 maja, godz. 13.00 – 15.00

                  20 czerwca, godz. 12.00 – 15.00

 

Spotykamy się przed Kościołem

zaprasza ks. Marcin