Wierzcie w Ewangelię

Wierzcie w Ewangelię

Ministranci

22 lutego 2015

,,Wierzcie w Ewangelię”

 

       Liturgiczna Służba w naszej parafii powiększyła się o nowe grono. W  pierwszą   Niedzielę Wielkiego Postu, w czasie Mszy świętej o godzinie 11.30, ks. Proboszcz włączył w szeregi ministranckie trzech chłopców, a kolejnych trzech otrzymało pełny strój (pelerynki i sutanelle). W ten sposób nasza wspólnota liczy 17-stu ministrantów i 3-ech kandydatów. Podczas ceremonii ks. Proboszcz zwracając się do ministrantów przypomniał o wielkiej  godności jakiej dostępują, mogąc służyć samemu Bogu. We wspólnej modlitwie, prosiliśmy dla chłopców o dar żywej wiary i głębokiej miłości, oraz o to aby swą postawą pociągali innych do służenia przy Ołtarzu, pamiętając że komża symbolizuje czystość duszy, a pelerynka –  radość służenia.

Ks. Marcin Piotrowski

Nowym Ministrantom życzymy wytrwałości i Bożego błogosławieństwa