Uroczysty koncert z okazji imienin księdza Jerzego Popiełuszki