Wybierz język

  • Polski
  • Français
Tags Posts tagged with "historia"

historia

669
fot. E.Bartkiewicz / episkopat.pl

Troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i godność kobiet to główne przesłanie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, który został odnowiony 6 czerwca 2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. Jest to jeden z najważniejszych punktów obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich. Akt ten zostanie następnie ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 wrześnie br., w uroczystość Narodzenia Matki Bożej.

Tegoroczny Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r.

Publikujemy treść Aktu:


Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która za­mknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła­wiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie­ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekro­wanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepoka­lanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Two­ją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach na­szego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nie­ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Ko­ściół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką pol­skich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier­nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustano­wionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złe­go ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zo­stały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczę­te życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą ła­skę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego reali­zowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycz­nie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobi­stym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Info za —> episkopat.pl: Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

Zdjęcie ilustracyjne: E. Bartkiewicz/episkopat.pl

955

31 sierpnia 1980 r., niedziela – przełomowy dzień dla współczesnej historii Polski… ale także w życiu ks. Jerzego Popiełuszki. Tego dnia odprawił dla strajkujących robotników pierwszą Mszę św. w Hucie Warszawa od jej powstania (wraz z 2 innymi kapłanami). Wieczorem drugą…

Hutnicy chcieli „księdza” aby godnie przeżyć niedzielę, dostali „Księdza Popiełuszkę”, który już ich odtąd nie opuścił!


Milena Kindziuk:

Ks. Popiełuszko nigdy wcześniej nie pracował w tym środowisku. Zupełnie nie wiedział, jak zostanie przyjęty. Bał się chyba jak nigdy dotąd. Tym bardziej że sytuacja była dość wyjątkowa. W dotychczasowej historii robotnicze strajki i rewolucje odbywały się bez Kościoła, a niekiedy przeciw Kościołowi. Nigdy żaden ksiądz nie wchodził na teren zakładu pracy, do tego w komunistycznym państwie.

Szedł z ogromną tremą. Już sama sytuacja była zupełnie nowa. „Co zastanę? Jak mnie przyjmą? Czy będzie gdzie odprawiać? Kto będzie czytał teksty, śpiewał?” – myślał, gdy miał przekroczyć bramę Huty. Ale obawiał się niepotrzebne. Gdy zobaczył gęsty szpaler robotników, którzy na widok kapłana zaczęli klaskać i życzliwie się uśmiechać, przeżył wielkie zdumienie.  - Myślałem, że ktoś ważny idzie za mną, ale to były oklaski na powitanie pierwszego w historii tego zakładu księdza przekraczającego jego bramę. Tak sobie wtedy pomyślałem: oklaski dla Kościoła, który przez trzydzieści parę lat pukał wytrwale do fabrycznych bram – mówił później w jednym z wywiadów.

Czytaj całość tekstu red. Mileny Kindziuk – fragmentu książki „Cuda księdza Jerzego”: Zaczęło się od Huty

*


„Huta Warszawa była jednym z największych zakładów pracy w Warszawie i filarem regionalnej organizacji „Solidarności”. Od czasu strajków w sierpniu 1980 r. jej historia była spleciona z losami ks. Jerzego Popiełuszki.

Huta zatrudniała pod koniec lat siedemdziesiątych około 10 tysięcy pracowników. Warunki pracy były ciężkie, w hałasie, pyle i w 4 brygadowym systemie zmianowym. Zakład kusił jednak atrakcyjnymi wynagrodzeniami. W latach siedemdziesiątych hutnicy nie utrzymywali kontaktów z powstającą opozycją demokratyczną. Nie wzięli udziału w strajkach w czerwcu 1976 r. Przełom nastąpił 28 sierpnia 1980 r., kiedy robotnicy Huty postanowili przyłączyć się do narastającej fali protestów i strajków. Spontanicznie wybranym liderem został Seweryn Jaworski, który z innymi pracownikami obchodził kolejne wydziały Huty i z tubą wzywał do strajku. Strajk popierali prawie wszyscy robotnicy, nawet ci, którzy byli członkami PZPR.”

Przeczytaj całość —> Szlak solidarności i wolności: Huta „Warszawa”


Jak wypomina dzień 31 sierpnia 1980 roku Karol Szadurski:

W niedzielę 31 sierpnia grupa hutników udała się do pobliskich parafii z prośbą do księży o przybycie do strajkującej Huty Warszawa i odprawienie mszy świętej.

Około godziny 12 przyjechało do Huty trzech księży: ksiądz Kołodziej i ksiądz Ciompała z parafii św. Magdaleny na Wawrzyszewie oraz ksiądz Jerzy Popiełuszko, wysłany do Huty przez biskupa Piaseckiego na polecenie prymasa Stefana Wyszyńskiego, do którego dotarła jedna z grup robotników.

Przy przygotowanym przez pracowników ołtarzu z 3,5 metrowym sosnowym krzyżem zgromadził się tłum hutniczek i hutników oraz mieszkańców pobliskich osiedli. Bramę główną udekorowano kwiatami. Tego dnia odprawiono przy niej dwie Msze święte.

W godzinach nocnych przystąpiono do negocjacji z dyrekcją postulatów zgłoszonych przez strajkujących. W tym czasie wróciła delegacja hutników z Gdańska, informując o pomyślnym zakończeniu strajku w stoczni i o podpisaniu porozumień.

W Hucie Warszawa ok. 1 w nocy podpisano porozumienie z dyrekcją oraz decyzję o zakończeniu strajku. Przystąpiono do tworzenia nowego niezależnego związku zawodowego Przychodzący rano do pracy robotnicy dowiedzieli się o tym z komunikatu specjalnego zamieszonego na tablicy informacyjnej przy bramie.

Za —> Arcelor Mittal: 35. rocznica sierpniowego strajku w Hucie Warszawa


Szlak Wolności i Solidarności w Warszawie
(zobacz -> opis miejsc w Warszawie)


> WESPRZYJ AKCJĘ Popieluszko2017.pl <

RANDOM POSTS

66
19 maja Warszawa będzie tętniła życiem kulturalnym. Po raz 15 w stolicy odbędzie się Noc Muzeów. Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki znajdujące sią na kulturalnej mapie...