Popiełuszko-Pamiętam

INFORMACJE

Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

POSZUKUJĄ
PAMIĄTEK, LISTÓW, ZDJĘĆ

oraz

innych przedmiotów związanych z osobą księdza Jerzego Popiełuszki

Naszym celem jest udostępnienie tych bezcennych pamiątek społeczeństwu i badaczom. Wystarczy, że zrobimy ich kopię, oryginały zaś pozostawimy a archiwach domowych.

Jeżeli jesteś w posiadaniu cennych pamiątek, prosimy o kontakt:

email: muzeum@muzeumkspopieluszki.pl

telefon: 500333619

Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
Parafia Świętego Stanisława Kostki w Warszawie
ul. Hozjusza 2, 01-565 Warszawa
z dopiskiem PAMIĄTKI

PARTNERZY STRATEGICZNI

Poczta Polska jest jednym z liderów usług komunikacyjnych, paczkowo–kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym. Z usług firmy korzysta ponad 90% Polaków. Spółka stale wzmacnia najbardziej perspektywiczne obszary – paczek, logistyki, finansów, usług międzynarodowych i na rzecz administracji publicznej. Poczta Polska zdobyła 1. miejsce w rankingu Rzeczpospolitej w kategorii najcenniejszych polskich marek działających w sektorze usług, a w rankingu ogólnym zajęła 7. pozycję.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największą w Polsce organizacją pracowników. Jego historia rozpoczęła się w 1980 r. kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność. W tamtych czasach za upominanie się o swoje prawa groziły represje. Dzięki odwadze i niezłomnej postawie tysięcy ludzi, których połączyła „Solidarność”, Polska odzyskała niepodległość. Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Posiada wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Działa na terenie całej polski. Struktury terytorialne NSZZ „Solidarność” to: organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony a struktury branżowe to: krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności rozpoczęło działalność w marcu 2012 roku. Jest obecnie jedyną placówką zajmującą się w szerokim obszarze historią najnowszą, dotyczącą w szczególności historii ruchu demokratycznego lat 80. na terenie województwa śląskiego. Siedziba instytucji znajduje się w miejscy szczególnym, w Muzeum Izbie Pamięci Kopalni Wujek, tuż obok Pomnika Krzyża, który upamiętnia śmierć 9 górników – ofiar pacyfikacji Kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku. Wśród statutowych działań ŚCWiS jest również m.in. zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o utworzeniu i działalności NSZZ „Solidarność” na terenie województwa śląskiego oraz zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o wprowadzeniu w 1981 r. w Polsce stanu wojennego i wydarzeniach związanych z pacyfikacją strajków na terenie województwa śląskiego oraz o działalności ruchów opozycyjnych w okresie do 1989 r. W statucie znajduje się również punkt mówiący o inspirowaniu i moderowaniu działań mających na celu propagowanie uniwersalnych idei wolnościowych demokratycznych i obywatelskich. W statucie są również określone sposoby realizacji zadań Centrum. Najważniejsze z nich, to przygotowanie stałej ekspozycji poświęconej powstaniu i działalności struktur NSZZ „Solidarność“ oraz ekspozycji poświęconej pacyfikacji KWK Wujek. Ostatni punkt statutu mówi zachowaniu pamięci i opiece nad pomnikiem ofiar pacyfikacji KWK Wujek.

PATRONAT HONOROWY
PATRONAT

Archidiecezja Warszawska

Diecezja Warszawsko-Praska

Archidiecezja Białostocka

PATRONI MEDIALNI
KONTAKT

email: pamiatki@muzeumpopieluszki.pl

telefon: 665 109 104

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Kostki
ul. Hozjusza 2
01-565 Warszawa