Kontakt

zd Kościoła

adres-parafii

popieluszko.kontakt@gmail.com

popieluszko.proboszcz@gmail.com