(Polski) Obchody 35. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki