(Polski) Minister Jan Józef Kasprzyk przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki