(Polski) Koncert z okazji 8. rocznicy beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki