(Polski) Droga Krzyżowa ludzi pracy w roku 35lecia męczeńskiej śmierci księdza Jerzego