(Polski) 34. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki