Z życia sanktuarium

0 1399

Ziemia Święta śladami Chrystusa

 (9dni, samolot)

23.09. – 01.10.2016

 

1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AWIW

Spotkanie w Warszawie na lotnisku Okęcie przy stanowisku PATRON TRAVEL o godz. 20.30. Wylot z Warszawy o godz. 22.50.

2 DZIEŃ: BETLEJEM

Lądowanie w Tel Awiwie o godz. 03.40. Przejazd do hotelu w Betlejem. Nocleg. Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem: Bazylika Narodzenia Pańskiego, Bazylika św. Katarzyny i Grota św. Hieronima, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Obiadokolacja. Nocleg.

3 DZIEŃ: AIN KAREM – BETANIA

Śniadanie. Przejazd do Ain Karem: kościół Nawiedzenia i św. Jana Chrzciciela. Yad Vashem, Menora i Kneset (z zewnątrz) – współczesny parlament izraelski. Wizyta w Betanii. Obiadokolacja. Nocleg.

4 DZIEŃ: CEZAREA NADMORSKA – GÓRA KARMEL – NAZARET – KANA GALILEJSKA

Śniadanie. Przejazd do Cezarei – rzymskiej stolicy Palestyny z Nowego Testamentu: miasto krzyżowców, słynny rzymski akwedukt oraz amfiteatr. Przejazd do Hajfy. Wizyta na Górze Karmel: Grota Eliasza oraz Kościół Najświętszej Pani Karmelu. Przejazd do Nazaretu: Bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Kana Galilejska – dla małżeństw odnowienie przyrzeczeń. Obiadokolacja i nocleg w Galilei.

5 DZIEŃ: JEZIORO GALILEJSKIE – KAFARNAUM – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGA

Śniadanie. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Następnie wizyta w Kafarnaum i przejazd na Górę Błogosławieństw. Wizyta w Tabdze: Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu św. Piotra. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

6 DZIEŃ:  GÓRA TABOR – JARDENIT – JERYCHO – MORZE MARTWE – QUMRAN

Śniadanie. Wizyta na Górze Tabor. Przejazd do Jardenit – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Przejazd wzdłuż Doliny Jordanu. Postój w Jerychu pod Górą Kuszenia i przy sykomorze Zacheusza. Postój nad Morzem Martwym. Qumran. Przejazd przez Pustynię Judzką do Betlejem na obiadokolację. Nocleg.

7 DZIEŃ: JEROZOLIMA

Śniadanie. Panorama Jerozolimy i widok na wzgórze świątynne. Zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie: kościół św. Anny, konwent Ecce Homo, Droga Krzyżowa (Via Dolorosa), Bazylika Grobu Bożego, przejście na Górę Syjon: Opactwo Zaśnięcia i Wieczernik, Ściana Płaczu. Obiadokolacja. Nocleg.

8 DZIEŃ: JEROZOLIMA

Śniadanie. Góra Oliwna: miejsce Wniebowstąpienia, Kościół Pater Noster, Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika Agonii, symboliczny „grób” Maryi. Kościół św. Piotra In Galicantu. Obiadokolacja. Nocleg.

9 DZIEŃ: TEL AWIW – WARSZAWA

Wykwaterowanie z hotelu ok. godz. 01.00. Przejazd na lotnisko w Tel Awiwie. Wylot do Polski o godz. 05.20. Lądowanie w Warszawie na lotnisku Okęcie o godz. 08.25.

PROGRAM RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA i GODZINY LOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Cena: 3290 PLN

CENA ZAWIERA: przelot samolotem; opłaty lotniskowe;  transfery autokarem;  7 noclegów w hotelach 2*/3* (pokoje 2-, 3-osobowe);  6 śniadań i 7 obiadokolacji;  opiekę przewodnika; ubezpieczenie KL, NNW i chorób przewlekłych; podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu i innych kosztów realizacji programu – 90 USD/os. (płatne kontrahentowi po przylocie na miejsce); posiłków i napojów na pokładzie samolotu; napojów do obiadokolacji;  zwyczajowych napiwków; dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji (2,5% lub 7,5% ceny); dopłaty do pokoju jednoosobowego (650PLN); wydatków osobistych

Na czas wyjazdu należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Paszport nie może zawierać pieczątek m.in. syryjskich i libańskich!

Zapisy i wpłaty w biurze Patron-Travel:

 tb_20130524205516

Franciszkańskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe

00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 1

tel. +48 (22) 635 97 75, fax +48 (22) 635 04 91

e-mail: biuro@patrontravel.pl , www.patrontravel.pl

 

0 1422

Nasza nowo powstała grupa modlitewno-formacyjna jest propozycją dla małżeństw sakramentalnych, które pragną budować swoją małżeńską jedność w oparciu
o doświadczenie Bożej Miłości we wszystkich dziedzinach swojego życia.
Poprzez modlitwę uwielbienia, medytację Słowa Bożego i naśladowanie Jezusa Chrystusa w codzienności chcemy dać się napełnić jedynym prawdziwym i trwałym Pokojem – Shalom, którego może udzielić tylko Bóg. Pokój ten pragniemy wnosić
do naszych domów, rodzin, miejsc pracy i wszystkich środowisk, w których żyjemy, wierząc, że przemiana świata zaczyna się od przemiany pojedynczych serc.

Fundament naszej duchowości stanowi fragment Ewangelii wg św. Jana 20, 19-28:

2

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!».
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego,
nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!».
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją]
do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!».
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!».

Formacja małżonków

Droga naszej formacji rozpoczyna się od osobistego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym i jest pogłębiana poprzez studium Słowa Bożego i doktryny Kościoła katolickiego, modlitwę, liturgię, sakramenty, doświadczenie wspólnoty, działania ewangelizacyjne oraz nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Inspirujemy się m.in. życiem i duchowością św. Franciszka z Asyżu, św. Teresy
z Awili oraz św. Jana Pawła II.

Formacja dzieci

W niedalekiej przyszłości planujemy utworzyć grupę formacyjną dla naszych dzieci.

Kontakt z nami

6

Małżonkowie spotykają się w parafii św. St. Kostki w każdy czwartek o godz. 19:15
w sali św. o. Pio na plebanii.
Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest zorganizowanie na miejscu opieki dla dzieci.
Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: kd.osinscy@gmail.com
Zapraszamy także na naszą stronę na Facebooku: Katolicka Wspólnota Małżeństw
___________________________________________________________________

Grupa dla małżeństw jest częścią Dzieła Shalom prowadzonego przez Katolicką Wspólnotę Shalom z Brazylii. Powstała ona w 1982 r. jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do tego kraju, a w 2012 r. została zatwierdzona przez Kościół katolicki jako międzynarodowe stowarzyszenie wiernych. Misją wspólnoty jest pomoc Kościołowi w jego działaniach ewangelizacyjnych.

Więcej na: www.comshalom.org

0 819
SONY DSC

0 1006
Zdjęcia z uroczystości odpustowych związanych z imieninami bł. ks. Jerzego Popiełuszki Patrona NSZZ ,,S” , które odbyły się w Żoliborskim Sanktuarium 24 kwietnia o godz. 18.00,  Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Bp Rafał Markowski. W uroczystości uczestniczył historyczny Sztandar związku z 1980 roku, ufundowany przez śp. ks. Prałata Henryka Jankowskiego jako Sztandar Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i uznany przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ,,S” w 1981 roku jako Sztandar Związku. W uroczystości uczestniczył również poczet sztandarowy Solidarności z Huty Warszawa, Stoczni Remontowa Shipbuilding, Służby Zdrowia i Parafialny z Żoliborskiego Sanktuarium.
Zdjęcia z uroczystości odpustowych w Sanktuarium Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 24 kwietnia 2016 r.
Autorem zdjęć jest Krzysztof Żmuda

0 1105

23 kwietnia 2016 zapraszamy na uroczysty koncert z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w wykonaniu Chóru Kameralnego Filharmonii Narodowej i znakomitych solistów – śpiewaków oraz instrumentalistów pod dyrekcją Kazimierza Bukata.
Starannie ułożony program tego koncertu przedstawia wybitne dzieła polskiej muzyki dawnej obok arcydzieł religijnej muzyki barokowej. Usłyszymy jeden z najstarszych religijnych utworów liryki polsko-łacińskiej – średniowieczny hymn Gaude Mater Polonia, towarzyszący najważniejszym uroczystościom narodowym. Zabrzmią także kompozycje dwóch wybitnych twórców polskiego renesansu – Wacława z Szamotuł oraz tworzącego na przełomie XVI i XVII wieku Mikołaja Zieleńskiego. Dzieła te zostaną zestawione z Glorią Antonia Vivaldiego oraz słynnym Alleluja z oratorium Mesjasz Georga Friedricha Händla. Tak skonstruowany repertuar znakomicie pokazuje, jak polska muzyczna twórczość religijna wpisywała się w kontekst europejski, nie zatracając jednocześnie tego, co stanowiło o jej odrębnym, oryginalnym charakterze. Dowodzi także tego, że teksty sakralne stanowiły i nadal stanowią nieprzemijającą, twórczą inspirację dla artystów różnych epok, kultur i narodowości.

Uroczystości liturgiczne z okazji imienin Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w sanktuarium żoliborskim odbędą się w niedzielę 24 kwietnia o godz. 18.00. Uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny przewodniczyć będzie J.E. Bp Rafał Markowski.

symfoniczny 23-04-2016 Żoliborz

0 793

W szczególnym czasie Roku Miłosierdzia – w dniach od 3 do 10 kwietnia 2016 roku przypada 72. Tydzień Miłosierdzia. Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia sięga 23 lutego 1937 roku. Wtedy to na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II Wojną Światową w ich obchody włączały się oprócz środowisk religijnych także władze państwowe i lokalne oraz media. Przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym. Obchody Tygodnia Miłosierdzia wznowiono w 1945 roku i odtąd jest on nieprzerwanie organizowany w Kościele. Do 2013 roku Tydzień Miłosierdzia był obchodzony w pierwszym tygodniu października. Od 2013 Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, czyli drugą niedzielę świąt Wielkanocnych tzw. białą. Celem obchodzenia Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim głoszenie idei Bożego Miłosierdzia, jej rozpowszechnianie i świadczenie o niej poprzez konkretne uczynki względem bliźnich. Co roku Tydzień Miłosierdzia odbywa się pod konkretnym hasłem, mającym za zadanie podkreślenie jednego z wymiarów działalności charytatywnej. Tydzień Miłosierdzia ma zawsze dwa wymiary – jeden oparty na słowach w postaci modlitwy i apostolstwa miłosierdzia oraz drugi w postaci konkretnego czynu. W Tygodniu Miłosierdzia w poszczególnych świątyniach są zbierane ofiary na Caritas, które są następnie przeznaczane na pomoc osobom: bezdomnym, chorym i ubogim.

0 853

0 946
Wielka Sobota nie jest tak bogata w treść ewangeliczną i dogmatyczną, jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Tego dnia przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Wśród tych sprawiedliwych dusz były dusze Adama, Ewy, Abla, Noego, Abrahama, patriarchów i proroków, Samuela, Mojżesza, Dawida, Anny i Joachima – rodziców Matki Bożej, Józefa – ojca Jezusa, Jana Chrzciciela i wielu innych.
Prawda ta została zawarta w Składzie Apostolskim: „Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”. Potwierdza ją Symbol Atanazjański. Przekonanie to ma oparcie w nauce św. Piotra: „Chrystus bowiem raz umarł za grzechy, Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W Nim poszedł nawet głosić (zbawienie) duchom zamkniętym w więzieniu”. Wiarę w tę prawdę wyznawali już pierwsi pisarze Kościoła. Św. Ireneusz (+ ok. 202) pisze: „Chrystus zstąpił do podziemi, oznajmiając również duszom w otchłani swoje przybycie, gdyż ci, którzy wierzą weń, dostępują odpuszczenia grzechów”. Tertulian (+ po 220): „Jeśli Chrystus zstąpił do podziemia, by tam patriarchów i proroków zawiadomić o sobie, masz wierzyć w istnienie podziemnej krainy piekieł”. Św. Cyryl Jerozolimski (+ 387): „Zstąpił do podziemia, by stamtąd sprawiedliwych odkupić… Był tam Dawid i Samuel, i wszyscy prorocy, sam nawet Jan (Chrzciciel)… Nie myślisz, żeby takich mężów zstępując wybawił?”
W tym dniu do godzin popołudniowych kapłani święcą pokarmy. W Polsce lud przynosi je w przyozdobionych koszyczkach. W innych krajach, np. we Włoszech, kapłani chodzą po domach, otrzymując w zamian ofiary. W Polsce również kiedyś panował ten zwyczaj. Zniesiono go z powodu nadużyć. Tak o nich np. pisze biskup płocki Załuski w roku 1733: „Upowszechnił się zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę po domach osób świeckich, który, aczkolwiek sam w sobie pobożny i chwalebny, dla nadużyć jednak cierpianym być nie może. Proboszczowie w dniu po złożeniu Chrystusa w grobie zamiast poświęcić ogień i wodę, słuchać spowiedzi itp., wszystko to opuściwszy, biegają po wsiach i domach, i często ledwo zdążą na jutrznię, a niekiedy niezdolni są nawet do odprawienia Mszy świętej ze zgorszeniem ludu i zniewagą stanu duchownego. Dlatego też niech wyłożą wiernym, iż nie jest koniecznością wszystkie pokarmy poświęcać, lecz dosyć niektóre z nich, choćby tylko sam chleb, a ten z łatwością może być przyniesiony do drzwi kościelnych i tam błogosławiony”. O. Newerani pisał w roku 1739 w „Ozdobie Kościoła Katolickiego”: „Święcą baranka, przypominającego prawdziwego Baranka-Chrystusa i Jego triumf, dlatego też zwyczajnie chorągiewki na pieczonym baranku stawiają. Święcą mięsiwa, którego się Żydom pożywać nie godziło, na dowód, żeśmy przez Chrystusa Pana z jarzma Starego Zakonu uwolnieni… Święcą chrzan na znak tego, że gorzkość męki Jezusowej tegoż dnia w słodycz się nam zamienia, i dlatego też przy tym masło święcą, które znaczy tę słodycz. Święcą na ostatek i jaja na dowód tego, że jako kokosz dwojako niejako kurczęta rodzi, raz niosąc owoc, drugi raz go wysiadując, tak przez Chrystusa dwa razy jesteśmy odrodzeni”.
Wśród rzeczy w koszyku świątecznym nie może zabraknąć pisanek (kraszanek). Te jajka, często artystycznie zdobione, wyobrażają zwycięstwo życia nad śmiercią, bo z niego wychodzi kurczę. Dawniej nie wolno było spożywać w Wielkim Poście również nabiału i jaj. Dlatego tak chętnie niesiemy je do poświęcenia. O zwyczaju pisanek wspomina już w wieku XII bł. Wincenty Kadłubek w swojej Kronice.

Przez całą Wielką Sobotę nie sprawuje się Mszy świętej – tego dnia sprawowana jest jedynie Liturgia Godzin. Dopiero późnym wieczorem, po zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się świętowanie Wielkiej Nocy poprzez najuroczystszą i najpiękniejszą liturgię całego roku – Wigilię Paschalną.
W Polsce w Wielką Sobotę trwa adoracja Chrystusa w kaplicy Jego grobu. W wielu parafiach wartę przy Grobie pełnią straż ogniowa, harcerze, służba porządkowa itp. W miastach tłumy nawiedzają kościoły, by pomodlić się i zobaczyć groby.