Polecamy

0 886

Od 14 stycznia można zwiedzać multimedialne Muzeum św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, dawnego arcybiskupa Warszawy. Mieści się ono przy ul. Żelaznej 97 w oficynie domu generalnego sióstr franciszkanek rodziny Maryi. W grudniu poświęcił je kard. Nycz.

Nowoczesne, multimedialne muzeum, którego inicjatorką jest przełożona generalna m. Janina Kierstan RM, mieści się w oficynie domu generalnego sióstr – w budynku zakupionym w 1862 r. przez abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego na potrzeby założonego przez niego zgromadzenia.

Ekspozycja została otwarta 13 stycznia. Kiedy 3 grudnia ub. r. poświęcił ją kard. Kazimierz Nycz, z zainteresowaniem przechodził przez kolejne sale, poświęcone poszczególnym etapom życia swojego poprzednika, urodzonego w 1822 r. na Wołyniu.

Zwiedzający poznają zesłańcze losy rodziny przyszłego arcybiskupa, jego młodzieńcze lata spędzone w Moskwie, na Sorbonie i w Akademii Duchownej w Petersburgu.

Mogą śledzić m.in. rozwijającą się przyjaźń z Juliuszem Słowackim i zobaczyć fotokopię listów, w których Feliński opisuje śmierć przyjaciela-poety, do której go duchowo przygotował i na którego rękach skonał.

Pokazano również fotokopię rapsodu „Króla Ducha”, pisanego ręką umierającego Słowackiego, który spisał jeszcze pierwszą zwrotkę, ale już kolejne dopisał pod jego dyktando „ukochany Feluś”.

– Ta przyjaźń bardzo mocno wpłynęła na życie duchownego. Wiemy, że to właśnie odwiedzając grób Słowackiego na cmentarzu Montmarte w Paryżu, Feliński odkrył swoje powołanie do kapłaństwa – mówi s. Magdalena Abramow-Newerly RM, dyrektorka muzeum.

W wieku zaledwie 39 lat Feliński został w Petersburgu mianowany arcybiskupem Warszawy i funkcję tę pełnił w stolicy przez 16 miesięcy. Był to czas zamkniętych kościołów, napięcia tuż przed wybuchem powstania styczniowego.

Chociaż nie był zwolennikiem rozwiązań militarnych, kiedy wybuchło powstanie, stanął po stronie rodaków. W liście do cara prosił o zaprzestanie rozlewu krwi, co przesądziło o jego zesłaniu do Jarosławia nad Wołgą. Tam poświęcił się opiece nad polskimi zesłańcami, organizował dla nich zagraniczną pomoc, wspomagał finansowo sierociniec i szkołę prowadzoną przez siostry w Warszawie, a także pisał książki i zbudował kościół.

W muzeum zaprezentowano m.in. pierwsze wydanie pamiętników arcybiskupa, które ukazało się dwa lata po jego śmierci.

Po 20 latach odzyskał wolność, ale do Warszawy już powrócić nie mógł. Osiadł w Dźwiniaczce pod zaborem austriackim, gdzie został kapelanem dworskim, założył szkołę dla dzieci polskich i ukraińskich, zbudował świątynię. Pozostał tam do śmierci, która zastała go w Krakowie w 1895 r.

– Do dzisiaj arcybiskup jest tam nazywany świętym fundatorem – mówi s. dr Teresa Antonietta Frącek RM, postulatorka w procesie kanonizacyjnym arcybiskupa, która ma kontakt z mieszkańcami Dźwiniaczki i często tam podróżowała.

W ostatniej sali zwiedzający zobaczą m.in. modlitewnik arcybiskupa, jego Pismo św., ornaty, mitrę, piuski, kamizelkę, rękawiczkę, zegarek, różaniec, teczkę korespondencyjną, które przez lata siostry przechowywały w swoich domach zakonnych jak relikwie.

– Niestety cenne zdjęcia, pisma, osobiste pamiątki, listy m.in. do Słowackiego spaliły się podczas bombardowania domu zakonnego na Żelaznej w sierpniu 1944 r. – dodają siostry.

Trumnę z ciałem zmarłego arcybiskupa sprowadzono do Warszawy w 1920 r. Jego beatyfikacja nastąpiła 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie, a kanonizacja – 11 października 2009 r.

„Gość Warszawski”

 

0 1185

Zastanawiasz się, po co w ogóle wybierać sobie patrona na dany rok? To doskonała okazja, by:

  • spróbować poznać tę postać – poszukać informacji, dlaczego warto ją naśladować;
  • powierzyć wylosowanemu Świętemu swoje sprawy i prosić go o wstawiennictwo w potrzebie;
  • uczynić coś dobrego – losujący otrzymują również jakąś praktykę miłosierdzia;
  • zainspirować się otrzymanym przesłaniem, najczęściej z „Dzienniczka”.

 

Coroczne losowanie patronów na nowy rok jest tradycją w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała św. Faustyna. Dzięki stronie Faustyna.pl teraz każdy może wylosować patrona na rok 2017! W pierwszych dwóch tygodniach w tej akcji wzięło udział ponad 70 000 osób.

WYLOSUJ PATRONA NA 2017 ROK!WYLOSUJ PATRONA NA 2017 ROK!

Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają pięknie żyć, coraz pełniej uczestniczyć w życiu i misji Jezusa objawiającego światu miłosierną miłość Boga

– zachęcają Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Źródło: www.faustyna.pl

0 742

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach prezentowana jest wystawa zatytułowana: „Urodziłem się w Wadowicach”, poświęcona św. Janowi Pawłowi II. W zbudowanym domu, w którym są trzy pokoje, zmieściła się historia lat dzieciństwa i młodości w Wadowicach, kapłaństwa i pasterzowania w archidiecezji krakowskiej oraz posługi biskupa Rzymu. Opowiadają o niej nie tylko teksty i zdjęcia, umieszczone na ścianach poszczególnych pokoi, ale także różne eksponaty.

Inauguracja ekspozycji miała miejsce 29 grudnia 2016 r. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: kard. Stanisław Dziwisz, Danuta Ciesielska oraz prof. Gabriel Turowski. Ks. Kardynał zwrócił szczególną uwagę na Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, jako miejsce dorastania przyszłego papieża i symbol domu. Dyrektor Muzeum, ks. dr Jacek Pietruszka zapowiedział, iż wystawa jest wstępem do obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Wystawę można zobaczyć w łagiewnickim Sanktuarium codziennie do 31 marca br.

Źródło: faustyna.pl / Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

 

0 515
W Magazynie Radia Watykańskiego mogliśmy wysłuchać rozmowy red. Joanny Kluczborskiej z Katolickiego Radia Podlasie z Grzegorzem Górnym – reporterem, eseistą i publicystą, na temat aktualności orędzia fatimskiego w perspektywie zbliżającego się 100-lecia objawień Matki Bożej. Współautor książki „Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku” (wraz z Januszem Rosikoniem) opowiada o wynikach swoistego „dziennikarskiego śledztwa” na temat objawienia maryjnego, które jak żadne inne objawienie prywatne w historii Kościoła zaangażowało autorytet Stolicy Apostolskiej i ekscytuje przez dziesięciolecia rzesze wiernych.

Posłuchaj audycji —> Magazyn Radia Watykańskiego – 15.01.2017