Wybierz język

  • Polski
  • Français
NEWS

1679

Jesteśmy Kościołem, wspólnotą wiary, a nadużywanie alkoholu prowadzi do jej osłabienia, a nawet utraty. Zawsze wiąże się z grzechem, zanikiem więzi z Bogiem i ludźmi. Jest więc poważnym zagrożeniem dla życia wiecznego. Dlatego tak bardzo potrzebujemy apostolstwa trzeźwości, będącego formą nowej ewangelizacji. Podejmując dar sierpniowej abstynencji bronimy Bożego życia w duszach naszych sióstr i braci.

Rok Miłosierdzia przypomina nam także o ludzkim wymiarze miłosierdzia. Wzywa nas do „wyobraźni trzeźwości”, czyli do troski o ludzi uzależnionych, nadużywających alkoholu, a także do troski o ich rodziny. Zastanówmy się, czy nie przyczyniamy się do tragedii innych przez brak rozwagi, wrażliwości i odpowiedzialności? Czy wolno nam podczas przyjęć, spotkań oraz innych okazji stosować przymus picia, zwłaszcza wtedy, gdy w gronie gości są osoby często dramatycznie walczące o powrót do trzeźwości? Zbyt łatwo zapominamy, że trzeźwość innych zależy także od naszych decyzji i czynów.

W tym roku, przy okazji Światowych Dni Młodzieży, przypominaliśmy, jak wiele pracy wymaga ochrona trzeźwości młodych. (…) Dlatego za św. Janem Pawłem II prosimy: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!” Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem” (Poznań, 3 czerwca 1997). (…)

Drodzy Młodzi, kochajcie Chrystusa i ufajcie Mu! Włączajcie się do katolickich grup formacyjnych. Pamiętajcie, że w wieku rozwojowym jedyną formą trzeźwości jest całkowita abstynencja. Uczcie się od tych, którzy są prawdziwie wolni, którzy potrafią żyć szczęśliwie, którzy osiągają sukces i cieszą się życiem bez alkoholu. Jest ich wielu pośród Was!

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości
o abstynencję w sierpniu 2016 r. (fragm.)

1708

Modlitwa jest dla duszy tym, czym dla ziemi jest deszcz. Choćbyście jak najlepiej nawozili ziemię, choćbyście ją jak najstaranniej uprawiali – wszystko to na nic się nie przyda, jeśli nie będzie deszczu.
Tak samo choćbyście spełniali jak najwięcej dobrych uczynków – jeśli nie będziecie się często i dobrze modlili, nie osiągniecie zbawienia; bo to modlitwa otwiera oczy duszy, przypomina jej własną nędzę, napawa nieufnością do siebie i każe uciekać się do Boga. Bo pobożny chrześcijanin całą ufność pokłada w Bogu, na siebie samego zbytnio nie liczy.
Powiedzcie sami: kto nakłonił Świętych do ponoszenia tak wielkich ofiar – że opuścili swoje majątki, rodziców, wszelkie wygody i przez całe życie po niedostępnych lasach opłakiwali swoje grzechy?
To modlitwa rozpaliła ich serca miłością do Boga i pokazała im, że tylko dla Niego Samego należy żyć.
Czemu wyłącznie niemal oddawała się Maria Magdalena po swoim nawróceniu? Czy nie modlitwie?
Święty Ludwik w czasie swych podróży na spoczynek do łóżka się nie kładł, ale całe noce spędzał w kościele i błagał dobrego Boga o bezcenny dar wytrwania w Jego łasce.
Nieraz sami doświadczaliście, że gdy tylko zaniedbujecie modlitwę, tracicie smak do rzeczy Bożych, myślicie tylko o ziemi, a kiedy zaczniecie się modlić, na nowo budzi się w was pragnienie nieba. Choćbyście byli w łasce Bożej, jeśli opuszczacie modlitwę, od razu zbaczacie z drogi zbawienia.

Jan Maria Vianney
[w:] Kazania proboszcza z Ars,
Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 2009

1719

Przemierzając Drogę Krzyżową Jezusa, odkryliśmy na nowo znaczenie upodobnienia się do Niego, przez 14 uczynków miłosierdzia. Pomagają nam one otworzyć się na Boże miłosierdzie, prosić o łaskę zrozumienia, że bez miłosierdzia człowiek nic nie może uczynić; bez miłosierdzia ja, ty, my wszyscy nic nie możemy uczynić. Spójrzmy najpierw na siedem uczynków miłosierdzia co do ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w domu przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać. Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy. Jesteśmy powołani, aby służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w każdej osobie zepchniętej na margines, by dotknąć Jego błogosławionego ciała w człowieku wykluczonym, głodnym, spragnionym, nagim, uwięzionym, chorym, bezrobotnym, prześladowanym, uchodźcy, imigrancie. Tam znajdziemy naszego Boga, tam możemy dotykać Pana. Sam Jezus nam to powiedział, wyjaśniając, na podstawie jakiego „protokołu” będziemy sądzeni: za każdym razem, gdy to uczyniliśmy najmniejszemu z naszych braci, Jemu to uczyniliśmy (por. Mt 25, 31-46).

Za uczynkami miłosierdzia co do ciała idą uczynki miłosierdzia co do duszy: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, urazy chętnie darować, krzywdy cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych. W przyjęciu osoby usuniętej na margines, która została zraniona na ciele i w przyjęciu grzesznika zranionego na duszy, stawką jest nasza wiarygodność jako chrześcijan. Nie na poziomie idei.

Dziś ludzkość potrzebuje mężczyzn i kobiet, a szczególnie ludzi młodych, takich jak wy, którzy nie chcą przeżywać swojego życia połowicznie, młodych gotowych poświęcić swoje życie w bezinteresownej służbie braciom najuboższym i najsłabszym, na wzór Chrystusa, który oddał się całkowicie dla naszego zbawienia.

Papież Franciszek

Słowo podczas Drogi Krzyżowej (29.07.2016) [fragm.]

3175

Każda szopka jest inna…  każda wykonana przez kogoś innego… każda jest wyjątkowa… Zapraszamy dzieci ze Szkoły Podstawowej do wzięcia udziału w ,,Parafialnym Konkursie na Ręcznie wykonaną Szopkę Bożonarodzeniową”. Liczy się pomysłowość i nakład własnej pracy. Na Wasze prace, które możecie przynosić do Kościoła czekamy do 19 grudnia.

W Niedzielę 20 grudnia, po Mszy świętej dla dzieci – nastąpi rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród. Zapraszamy do licznego udziału w konkursie.

ks.Marcin Piotrowski

2881

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia – to nie tylko gorączka zakupów i Mikołaj, który skrada się przez komin, aby każdemu dziecku zostawić coś miłego. Czas Świąt to przede wszystkim dobre przygotowanie naszych rodzin do spotkania i przyjęcia Jezusa, który z Betlejemskiej groty każdemu z nas pragnie przekazać Miłość, Pokój i Nadzieję. Ważnym miejscem w każdym domu jest stół. To właśnie on w wigilijny wieczór staje się miejscem, na którym symbolicznie rodzi się nowe życie. To właśnie na nim kładziemy biały, poświęcony opłatek. W tradycji naszych dziadków i pradziadków pod obrus wkładano symbolicznie sianko – aby uświadamiać sobie w jakich warunkach  sam Bóg przyszedł na ten świat. Na stole stawiamy świecę – która przypomina nam, katolikom – o naszych prawach i obowiązkach które otrzymaliśmy wraz ze chrztem świętym. I nie może zabraknąć świeżej, pachnącej choinki. To przy niej gromadzimy się aby śpiewać kolędy – każdy na tyle na ile potrafi.

Bracia i Siostry! Ministranci naszej parafii, przygotowali dla Was to, czego nie może zabraknąć w waszych domach. Przygotowali sianko, kolorowe choinkowe bombki na których widnieje logo naszej parafii oraz będą rozprowadzać wigilijne świece Caritas.

      Ze złożonych przez Państwa ofiar na fundusz ministrancki, pragniemy w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia , udać się do Rzymu – gdzie jednym z najważniejszych wydarzeń dla nas  będzie możliwość przejścia przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra oraz okazja do poznania miejsc związanych historią Kościoła i świętymi.

               Składamy Serdeczne ,,Bóg zapłać” za każde dobre słowo wypowiedziane w naszą stronę oraz za ofiary, które pomogą nam w realizacji naszych marzeń.

               Świece, bombki i sianko można nabyć przed Kościołem w kolejne Niedziele Adwentu – 6, 13 i 20 grudnia po Mszach św.  o godz. 8.30, 10.00, 11.30 oraz 13.00.      

2284

Caritas po raz 22. rozpoczyna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych w Polsce płonie świeca Caritas. Dzięki niej corocznie dziesiątki tysięcy dzieci z ubogich rodzin otrzymuje dożywianie, wsparcie edukacyjne oraz letni wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci syryjskie.

Dzieci jak nikt inny potrzebują troski, ciepła i nadziei. Płomień tej świecy to nie tylko wyraz dobrych intencji i dobrego serca ofiarodawców – to znak bardzo konkretnej pomocy, dzięki której mamy wpływ na losy drugiego człowieka – powiedział ks. Marian Subocz – dyrektor Caritas Polska.

Pomoc świadczona dzięki funduszom z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom realizowana jest poprzez liczne placówki Caritas, między innymi przez 180 świetlic socjoterapeutycznych oraz przez blisko 5000 Parafialnych Zespołów Caritas.

Hasłem tegorocznej akcji są słowa: GŁODNI MIŁOSIERDZIA nawiązujące do rozpoczynającego się niebawem Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez Papieża Franciszka. Miłosierdzie w wymiarze Caritas polega przede wszystkim na spotkaniu osoby potrzebującej pomocy z osobą, która angażuje się w pomoc. 100 000 wolontariuszy Caritas bezpośrednio angażuje się w działania na rzecz  potrzebujących, w tym w znacznej mierze na rzecz dzieci.

Akcję można wesprzeć nabywając wigilijną świecę Caritas w parafii, wysyłając SMS z hasłem POMAGAM na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub przez wpłatę na konto Caritas z dopiskiem WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM. Szczegóły na stronie www.wigilijnedzielocaritas.com

3408
          Pierwszy jest Bóg. To On daje nam siłę i odwagę do stawiania czoła codzienności. A to wcale nie takie proste. 6 października rozpoczęliśmy kolejny rok duszpasterski w naszej wspólnocie parafialnej. W sposób szczególny ogarnęliśmy modlitwą osoby rozpoczynające i kontynuujące studia w stolicy. Jeśli pierwszy jest Bóg – to pierwsze spotkanie nie mogło obyć się bez Mszy świętej. A jeżeli Bóg jest Miłością – to zatroszczył się także  i oto abyśmy spotkanie z Nim zapamiętali na długo. Było długo dzięki Agapie, podczas której nawiązaliśmy nowe znajomości i umocniliśmy stare.

Jeżeli jeszcze Ciebie nie ma w naszej wspólnocie – DOŁĄCZ DO NAS wtorki, godz. 20.00

2384
Tradycją formacji ministranckiej są między parafialne rozgrywki w piłkę nożną. My także wzięliśmy udział w jesiennych rozgrywkach w sobotę 3 października na Obiektach Sportowych na Ochocie.Pasjonujące rozgrywki między 7 parafiami obserwowaliśmy ponad 3 godziny.Naszej grupie się poszczęściło i zajęliśmy po dość wyrównanym finale Drugie miejsce.Na wiosnę postaramy się by było jeszcze lepiej:)
Dołącz do Ministrantów św. Kostki – czekamy na Ciebie!