Wybierz język

  • Polski
  • Français

28 września, w piątek w naszym kościele miała miejsce piękna uroczystość.

W obecności węgierskiego ministra Miklósa Soltésza, sekretarza stanu ds. Kościołów, mniejszości narodowych i pomocy humanitarnej prześladowanych chrześcijan w Kancelarii Premiera Węgier, w obecności ambasador Węgier w Polsce, pani  Orsolyi Zsuzsanny Kovács oraz dyplomatów związanych z ambasadą, ks. biskup Piotr Jarecki, dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej w językach węgierskim i polskim, z wezwaniem do księdza Jerzego Popiełuszki.

Podczas mszy świętej o godzinie 15:00, która sprawowana była między innymi w intencji narodu węgierskiego, homilię wygłosił biskup Piotr Jarecki, który mówił o przyjaźni polsko-węgierskiej oraz o potrzebie takiego świadka solidarności jakim był ksiądz Jerzy Popiełuszko w dzisiejszych czasach.

Po mszy świętej, po krótkim wystąpieniu ministra Miklosa Soltesza, oraz po odczytaniu specjalnego listu ministra Jana Józefa Kasprzyka, prezesa Urzędu do spraw Kombatantów i osób represjonowanych, bp Piotr Jarecki dokonał poświęcenia tablicy.

Po zdjęciu szarfy w barwach węgierskich, zgromadzeni w świątyni odśpiewali hymn węgierski.

Po uroczystości, w Domu Amicus, odbyła się promocja albumu Imre Molnara opowiadającego o księdzu Jerzym Popiełuszce. Podczas tego spotkania, autor wzruszająco opowiadał o Mszach za Ojczyznę, w których uczestniczył oraz o znaczeniu postaci księdza Jerzego dla narodu węgierskiego.

 

 

18 września obchodzimy wspomnienie Świętego Stanisława Kostki – czyli patrona naszej parafii oraz patrona polskiej młodzieży.

Św. Stanisław Kostka, urodził się 28 grudnia 1550 roku na Mazowszu jako syn kasztelana zakroczymskiego. W wieku 14 lat wstąpił do szkoły jezuickiej w Wiedniu. W grudniu 1565 roku Stanisław zachorował oraz został cudownie uzdrowiony, co przypisał Matce Bożej. Stanisław chciał wstąpić do zgromadzenia jezuitów, na co nie godzili się jego rodzice. W sierpniu 1567 roku uciekł z Wiednia i pieszo, w przebraniu przebył ponad 600 km, dotarł do Dyllingi w Bawarii i zgłosił się do św. Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie został przyjęty do nowicjatu Jezuitów. W wieku 18 lat złożył śluby zakonne. Zmarł w sierpniu 1568 roku, przepowiedziawszy swoją śmierć.

Stanisław został beatyfikowany w 1670 roku oraz kanonizowany w 1726 roku przez papieża Benedykta XIII.

Św. Stanisław jest patronem Polski  i Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej i płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy; studentów, nowicjuszy jezuickich oraz polskiej młodzieży. W ikonografii św. Stanisław Kostka przedstawiany jest w stroju jezuity. Jego atrybutami są: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia, Madonna, różaniec.

Z okazji odpustu parafialnego, o godzinie 18:00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Rafał Markowski. W trakcie mszy świętej udzieli on młodzieży sakramentu bierzmowania.

W dniu 71 rocznicy urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, do jego sanktuarium i do grobu przybyła sztafeta biegowa upamiętniająca męczenników stanu wojennego. Biegacze, którzy wyruszyli  sprzed pomnika Poległych Górników  Kopalni Wujek w Katowicach przemierzyli w sumie 320 kilometrów. Do pielgrzymów dołączyli także rowerzyści, pielgrzymujący z Warmii oraz członkowie Akcji Katolickiej. W sztafecie uczestniczyli między innymi górnicy z kopalń Wujek i Knurów-Szczygłowice, maratończycy, podopieczni Caritas z Knurowa, reprezentacja katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie. 
W 13. Biegu Pamięci Ku Czci Męczenników Stanu Wojennego uczestniczyło w sumie ponad sto osób. 

Pielgrzymów przywitał przy grobie pan Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego Popiełuszki, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, pan Robert Ciupa, prezes PGNIG, pan Piotr Woźniak oraz kustosz sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, ks. Marcin Brzeziński.

Po mszy świętej, w której wzięli udział wierni i pielgrzymi nastąpiło złożenie wieńców przy grobie patrona Solidarności.

 

Popiełuszko-Pamiętam – pod takim hasłem rozpoczęła się  akcja ogólnopolskiej zbiórki listów pisanych przez ks. Jerzego, pamiątek po nim i zdjęć z jego osobą.  Zainaugurowała ją konferencja prasowa.

Pozyskiwane będą zarówno oryginalne dokumenty jak również ich kopie, dzięki czemu domowe archiwa zachowają bezcenne skarby. Pozyskane pamiątki wejdą w skład zasobów Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, będą mogły stać się częścią ekspozycji muzealnej. Zostaną również udostępnione badaczom i popularyzatorom osoby ks. Jerzego.
– Wierzymy, że dzięki tej akcji, będzie możliwe jeszcze bliższe poznanie ks. Jerzego Popiełuszko. W domowych archiwach mogą znajdować się nieznane dotąd listy, zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki. Poznanie tych dokumentów pozwoli uzupełnić naszą wiedzę na temat życia Błogosławionego. W przyszłym roku minie 35 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Zbliża się, jak wierzymy, dzień kanonizacji, dlatego jest to dodatkową motywacją, aby taką akcję przeprowadzić właśnie teraz – mówi ks. Marcin Brzeziński – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony i męczennik, związany był z Białostocczyzną, gdzie się urodził i z Mazowszem, gdzie pełnił posługę kapłańską. Był poza tym związany ze środowiskiem Solidarności i z duszpasterstwem ludzi pracy, ze środowiskiem medycznym, studenckim. Sam dużo podróżował, zarówno po świecie, jak i po Polsce. Odwiedzał kolebki Solidarności na Pomorzu, w Małopolsce czy na Śląsku. W wielu miejscach miał przyjaciół. Wielokrotnie też był przez nich fotografowany. Prowadził korespondencję listowną.

Strategicznymi partnerami akcji są: Poczta Polska SA, NSZZ Solidarność oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Partnerstwo w akcji przyjęły także: Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Białostocka i Diecezja Warszawsko-Praska. Honorowy patronat nad akcją objął Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, który w specjalnym liście zachęcił co do wsparcia akcji oraz do przekazania lub udostępniania pamiątek, jakie znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych.

„Zachęcam gorąco do wsparcia akcji „Popiełuszko-Pamiętam”, nagłośnienia jej w mediach, przekazywania informacji o niej. Zachęcam do przekazania lub udostępniania pamiątek, jakie znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych. Jest to pierwsze działanie na tak dużą skalę. Dzięki niemu, będziemy mogli poznać jeszcze lepiej, tak ważną w historii Polski osobę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.”

Jeżeli jesteś w posiadaniu cennych pamiątek, prosimy o kontakt:

email: pamiatki@muzeumkspopieluszki.pl

telefon: 665 109 104

Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
Parafia Świętego Stanisława Kostki w Warszawie
ul. Hozjusza 2, 01-656 Warszawa
z dopiskiem PAMIĄTKI
Szczegóły znajdują się na stronie www.popieluszko.net.pl/pamietam

Oprócz akcji Popiełuszko-pamiętam… Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki prowadzi również inne, ważne projekty rozwoju:

W ramach ochrony pamiątek po księdzu Jerzym Popiełuszce, do konserwacji przekazane zostały bezcenne przedmioty: sutanna księdza Jerzego, koszula, spodnie oraz buty, w których zginął. Konserwacja pamiątek, dokonana w sposób pozostawiający ślady męczeństwa, potrwa do grudnia. Ekspozycja Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki wzbogacona zostanie o warstwę dźwiękową, w której znajdą się archiwalne nagrania z epoki, w tym głos Błogosławionego, głos ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II. Powyższe projekty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości, Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Ośrodek Dokumentacji jego Życia i Kultu organizują „Fakultety z Wolności” będące cyklem zajęć edukacyjnych dla osób w wieku 17-30 lat. Zajęcia, które zainaugurowane zostaną 16 października, poprowadzą świadkowie życia księdza Jerzego oraz znani historycy i badacze jego osoby, w tym: Ewa Czaczkowska, Milena Kindziuk, czy prof. Jan Żaryn. Po każdych zajęciach odbędą się warsztaty dotyczące wolności. „Wolność, o którą walczył ksiądz Jerzy jest tą samą wolnością, jaka potrzebna jest dziś ludziom młodym. Mamy wielkie szczęście zaprosić ich na spotkania najlepszym nauczycielem, jakim był księdza Jerzy” – powiedział ksiądz Marcin Brzeziński, kustosz muzeum i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem również objął Kardynał Kazimierz Nycz. Żeby wziąć udział w fakultetach należy się zarejestrować przez stronę muzeumkspopieluszki.pl/fakultety . Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W przeddzień 71. rocznicy urodzin księdza Jerzego Popiełuszki

13 września (czwartek), o godzinie 12.00

w Domu Pielgrzyma  Amicus, przy ulicy Hozjusza 2 w Warszawie,

Odbędzie się konferencja prasowa pod hasłem:

„Popiełuszko – Pamiętam…”

Poświęcona projektom badawczym i edukacyjnym związanym z osobą Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

W konferencji udział wezmą:

Bp Rafał Markowski – biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej

Przemysław Sypniewski – prezes Zarządu Poczty Polskiej SA

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Senator Jan Żaryn – historyk, profesor UKSW

Ks. Marcin Brzeziński – proboszcz Parafii Świętego Stanisława Kostki, kustosz sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Katarzyna Soborak – kierownik Ośrodka Dokumentacji Księdza Jerzego Popiełuszki

Kinga Komorowska – koordynator projektu „Popiełuszko – Pamiętam”

Joanna Sielska – konserwator dzieł sztuki

 

Na konferencji prasowej przedstawimy następujące projekty:

Ogólnopolska akcja Popiełuszko-Pamiętam polegająca na zbiórce pamiątek, listów, zdjęć związanych z księdzem Jerzym Popiełuszką organizowana w partnerstwie z Pocztą Polską, NSZZ Solidarność, Śląskim Centrum Solidarności i Wolności, Archidiecezją Warszawską, Białostocką oraz Diecezją Warszawsko-Praską

Projekt konserwacji ubioru księdza Jerzego Popiełuszki, który miał na sobie w momencie śmierci oraz projekt modernizacji Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki (projekty współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)

– Program edukacyjny dla osób w wieku 17-30 lat Fakultety z Wolności (współfinansowany ze środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, realizowany w partnerstwie z Archidiecezją Warszawską)

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych tematem!

Papież Franciszek z okazji 450 rocznicy śmierci patrona naszej parafii Świętego Stanisława Kostki, napisał specjalny list do biskupa Piotra Libery.

 

Do Czcigodnego Brata

J. E. BISKUPA PIOTRA LIBERY

Biskupa Płockiego

Dzisiaj, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypada 450. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki. W osiemnastym zaledwie roku życia, z powodu ciężkiej choroby, zakończył bieg ziemskiej wędrówki ten alumn jezuickiego nowicjatu w Rzymie, jeden z najwybitniejszych synów Towarzystwa Jezusowego, jakich wydała Wasza Ojczyzna. Zatem, wspominając jego przejście do chwały Pana, jednoczę się w dziękczynnej modlitwie z wiernymi Diecezji Płockiej i całego Kościoła w Polsce, którzy w Rostkowie, miejscu urodzin Świętego, będą niebawem celebrować centralne uroczystości Roku jemu poświęconego.

Korzystając z tej okazji, pragnę przede wszystkim zwrócić się do ludzi młodych, którym patronuje św. Stanisław. Chcę przypomnieć zdanie, jakie wypowiedział św. Jan Paweł II w kościele św. Andrzeja na Kwirynale, podczas nawiedzenia relikwii św. Stanisława: „Jego krótka droga z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj, do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość” (13 listopada 1988 r.).

Drodzy młodzi Przyjaciele, wielu z was podejmuje we wrześniu pieszą pielgrzymkę z Przasnysza do Rostkowa, z miejsca jego chrztu do miejsca narodzin. Jest to niejako pierwszy etap tego Stanisławowego „biegu na przełaj” do świętości. Zachęcam Was, abyście pamiętali, nie tylko podczas tej wędrówki, ale również na innych drogach waszej codzienności, że i wy możecie zdobyć się na taki „bieg”. I was przynagla miłość Chrystusa i umacnia Jego łaska. Miejcie odwagę! Świat potrzebuje Waszej wolności ducha, waszego ufnego patrzenia w przyszłość, Waszego pragnienia prawdy, dobra i piękna.

Niech św. Stanisław uczy Was tej wolności, która nie jest biegiem na oślep, ale zdolnością rozeznawania celu i obierania najlepszych dróg postępowania i życia. Niech Was uczy szukać zawsze i nade wszystko przyjaźni z Jezusem, czytać i medytować Jego słowo, i przyjmować w Eucharystii Jego miłosierną i pełną mocy obecność, abyście potrafili oprzeć się presji światowej mentalności. Niech św. Stanisław uczy Was nie bać się ryzyka i marzeń o prawdziwym szczęściu, którego źródłem i gwarantem jest Jezus Chrystus. „Jezus jest Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze «poza». (…) Pragnie On waszych rąk, by nadal budować dzisiejszy świat. Chce go budować z wami” (por. Przemówienie, Czuwanie podczas ŚDM, Kraków, 30 lipca 2016 r.). Niech z nieba wspiera Was św. Stanisław i niech inspiruje Was jego życiowe motto: „Ad maiora natus sum” – „do wyższych rzeczy jestem zrodzony”!

Czcigodny Bracie, przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, przyzywam Bożej opieki nad Tobą, nad wszystkimi Biskupami, Duchowieństwem i Wiernymi Kościoła w Polsce. Proszę, byście modlili się za mnie i z serca Wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Z Watykanu, 15 sierpnia 2018 r.

FRANCISZEK

Pomysłodawcą Mszy Świętych za Ojczyznę był ks. prałat Teofil Bogucki, proboszcz parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, który rozpoczął ich odprawianie na jesieni 1981 roku. Od 28 lutego 1982 roku do 30 września 1984 roku przewodniczył im ks. Jerzy Popiełuszko.

Od czasu męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, Msze Święte za Ojczyznę odprawiane są nieprzerwanie. Tak jak kiedyś, zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 18:00.

29 lipca 2018 r. Mszy Świętej za Ojczyznę będzie przewodniczył i homilię wygłosi, ks. kanonik Sławomir Nowakowski, dziekan Żoliborski.

Pomysłodawcą Mszy Świętych za Ojczyznę był ks. prałat Teofil Bogucki, proboszcz parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, który rozpoczął ich odprawianie na jesieni 1981 roku. Od 28 lutego 1982 roku do 30 września 1984 roku przewodniczył im ks. Jerzy Popiełuszko.

Od czasu męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, Msze Święte za Ojczyznę odprawiane są nieprzerwanie. Tak jak kiedyś, zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 18:00.

24 czerwca 2018 r. Mszy Świętej za Ojczyznę będzie przewodniczył i homilię wygłosi, ks. Zygmunt Robert Berdychowski CM, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Warszawie.

 

W sobotę, 16 czerwca Żoliborz zamieni się kulturalną stolicę miasta.

Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki jako jedna z wielu instytucji weźmie udział w wydarzeniu „Kulturalny Żoliborz”.

Od godziny 10.00 do 16.00, co godzina będzie można zwiedzić Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z przewodnikiem.

Ostatnim przystankiem w zwiedzaniu będzie wizyta w dawnym mieszkaniu księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie obecnie mieści się Ośrodek Dokumentacji jego życia i kultu. Po ośrodku tym oprowadzi jego kierowniczka i założycielka, pani Katarzyna Soborak.

Serdecznie zapraszamy również do innych wydarzeń akcji „Kulturalny Żoliborz”.

Informacje na stronie: facebook.com/KulturalnyZoliborz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 czerwca, w niedzielę, o godzinie 19.00, w sankruarium diecezjalnym Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, odbędzie się koncert z okazji 8. rocznicy jego beatyfikacji.

Pod batutą Bartosza Michałowiego wystąpi Chór Filharmonii Narodowej.

W programie koncertu znajdzie się Msza Koronacyjna C-Dur Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Na koncert zaprasza Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, Krzysztofa Bugla i kustosz sanktuarium ks. kanonik Marcin Brzeziński.

RANDOM POSTS

Do dziś data 23 kwietnia na stałe zapisana jest w kalendarzu parafii p.w. Świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Tego dnia obchodzone były i są...