Wybierz język

  • Polski
  • Français
NEWS

Papież Franciszek z okazji 450 rocznicy śmierci patrona naszej parafii Świętego Stanisława Kostki, napisał specjalny list do biskupa Piotra Libery.

 

Do Czcigodnego Brata

J. E. BISKUPA PIOTRA LIBERY

Biskupa Płockiego

Dzisiaj, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypada 450. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki. W osiemnastym zaledwie roku życia, z powodu ciężkiej choroby, zakończył bieg ziemskiej wędrówki ten alumn jezuickiego nowicjatu w Rzymie, jeden z najwybitniejszych synów Towarzystwa Jezusowego, jakich wydała Wasza Ojczyzna. Zatem, wspominając jego przejście do chwały Pana, jednoczę się w dziękczynnej modlitwie z wiernymi Diecezji Płockiej i całego Kościoła w Polsce, którzy w Rostkowie, miejscu urodzin Świętego, będą niebawem celebrować centralne uroczystości Roku jemu poświęconego.

Korzystając z tej okazji, pragnę przede wszystkim zwrócić się do ludzi młodych, którym patronuje św. Stanisław. Chcę przypomnieć zdanie, jakie wypowiedział św. Jan Paweł II w kościele św. Andrzeja na Kwirynale, podczas nawiedzenia relikwii św. Stanisława: „Jego krótka droga z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj, do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość” (13 listopada 1988 r.).

Drodzy młodzi Przyjaciele, wielu z was podejmuje we wrześniu pieszą pielgrzymkę z Przasnysza do Rostkowa, z miejsca jego chrztu do miejsca narodzin. Jest to niejako pierwszy etap tego Stanisławowego „biegu na przełaj” do świętości. Zachęcam Was, abyście pamiętali, nie tylko podczas tej wędrówki, ale również na innych drogach waszej codzienności, że i wy możecie zdobyć się na taki „bieg”. I was przynagla miłość Chrystusa i umacnia Jego łaska. Miejcie odwagę! Świat potrzebuje Waszej wolności ducha, waszego ufnego patrzenia w przyszłość, Waszego pragnienia prawdy, dobra i piękna.

Niech św. Stanisław uczy Was tej wolności, która nie jest biegiem na oślep, ale zdolnością rozeznawania celu i obierania najlepszych dróg postępowania i życia. Niech Was uczy szukać zawsze i nade wszystko przyjaźni z Jezusem, czytać i medytować Jego słowo, i przyjmować w Eucharystii Jego miłosierną i pełną mocy obecność, abyście potrafili oprzeć się presji światowej mentalności. Niech św. Stanisław uczy Was nie bać się ryzyka i marzeń o prawdziwym szczęściu, którego źródłem i gwarantem jest Jezus Chrystus. „Jezus jest Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze «poza». (…) Pragnie On waszych rąk, by nadal budować dzisiejszy świat. Chce go budować z wami” (por. Przemówienie, Czuwanie podczas ŚDM, Kraków, 30 lipca 2016 r.). Niech z nieba wspiera Was św. Stanisław i niech inspiruje Was jego życiowe motto: „Ad maiora natus sum” – „do wyższych rzeczy jestem zrodzony”!

Czcigodny Bracie, przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, przyzywam Bożej opieki nad Tobą, nad wszystkimi Biskupami, Duchowieństwem i Wiernymi Kościoła w Polsce. Proszę, byście modlili się za mnie i z serca Wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Z Watykanu, 15 sierpnia 2018 r.

FRANCISZEK

Pomysłodawcą Mszy Świętych za Ojczyznę był ks. prałat Teofil Bogucki, proboszcz parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, który rozpoczął ich odprawianie na jesieni 1981 roku. Od 28 lutego 1982 roku do 30 września 1984 roku przewodniczył im ks. Jerzy Popiełuszko.

Od czasu męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, Msze Święte za Ojczyznę odprawiane są nieprzerwanie. Tak jak kiedyś, zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 18:00.

29 lipca 2018 r. Mszy Świętej za Ojczyznę będzie przewodniczył i homilię wygłosi, ks. kanonik Sławomir Nowakowski, dziekan Żoliborski.

Pomysłodawcą Mszy Świętych za Ojczyznę był ks. prałat Teofil Bogucki, proboszcz parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, który rozpoczął ich odprawianie na jesieni 1981 roku. Od 28 lutego 1982 roku do 30 września 1984 roku przewodniczył im ks. Jerzy Popiełuszko.

Od czasu męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, Msze Święte za Ojczyznę odprawiane są nieprzerwanie. Tak jak kiedyś, zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 18:00.

24 czerwca 2018 r. Mszy Świętej za Ojczyznę będzie przewodniczył i homilię wygłosi, ks. Zygmunt Robert Berdychowski CM, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Warszawie.

 

W sobotę, 16 czerwca Żoliborz zamieni się kulturalną stolicę miasta.

Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki jako jedna z wielu instytucji weźmie udział w wydarzeniu „Kulturalny Żoliborz”.

Od godziny 10.00 do 16.00, co godzina będzie można zwiedzić Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z przewodnikiem.

Ostatnim przystankiem w zwiedzaniu będzie wizyta w dawnym mieszkaniu księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie obecnie mieści się Ośrodek Dokumentacji jego życia i kultu. Po ośrodku tym oprowadzi jego kierowniczka i założycielka, pani Katarzyna Soborak.

Serdecznie zapraszamy również do innych wydarzeń akcji „Kulturalny Żoliborz”.

Informacje na stronie: facebook.com/KulturalnyZoliborz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 czerwca, w niedzielę, o godzinie 19.00, w sankruarium diecezjalnym Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, odbędzie się koncert z okazji 8. rocznicy jego beatyfikacji.

Pod batutą Bartosza Michałowiego wystąpi Chór Filharmonii Narodowej.

W programie koncertu znajdzie się Msza Koronacyjna C-Dur Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Na koncert zaprasza Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, Krzysztofa Bugla i kustosz sanktuarium ks. kanonik Marcin Brzeziński.

24 maja w Domu Amicus miało miejsce specjalne posiedzenie Rady ds działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Spotkanie, któremu przewodniczył Szef Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Józef Kasprzyk, rozpoczeło się od uroczystego złożenia wieńca i zapalenia zniczy przy grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, co dokonało się w uroczystej asyście wojskowej.

Złożenie wieńców poprzedzone było krótką modlitwą, której przewodniczył kustosz Sanktuarium Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz proboszcz Parafii Świętego Stanisława Kostki, ks. kanonik Marcin Brzeziński.

19 maja Warszawa będzie tętniła życiem kulturalnym.

Po raz 15 w stolicy odbędzie się Noc Muzeów.

Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki znajdujące sią na kulturalnej mapie Warszawy weźmie udział w tym wydarzeniu.

MUZEUM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

Zapraszamy od godziny 18:00 do 1:00 w nocy.

O każdej pełnej godzinie po ekspozycji muzealnej oprowadzają przewodnicy.

Imieniny księdza Jerzego Popiełuszki jeszcze za jego życia obchodzone były w sposób szczególny.

Widać to dobrze na zdjęciach, choćby z 1983 czy z 1984 roku.

 

Dzień imienin księdza – męczennika, obchodzony był szczególnie również po jego śmierci.

Do dziś data 23 kwietnia na stałe zapisana jest w kalendarzu parafii pw Świętego Stanisława Kostki w Warszawie.

W roku 2018 obchody imienin księdza Jerzego będą się odbywały następująco:

W przeddzień imienin, 22 kwietnia o godzinie 19:00 odbędzie się uroczysty koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod przewodnictwem Jana Lewtaka. W repertuarze znajdą się utwory Wojciecha Kilara i Amadeusza Wolfganga Mozarta.

23 kwietnia w sam dzień imienin księdza Jerzego Popiełuszki o godzinie 18:00 celebrowana będzie uroczysta Msza Święta z modlitwą o jego kanonizację zakończona wniesieniem relikwii błogosławionego i litanią ku jego czci. Po mszy świętej, księdza Jerzego wspomną członkowie jego rodziny i przyjaciele z Huty Warszawa, którzy przybędą na eucharystię z pocztem sztandarowym hutniczej Solidarności. Uroczystość zakończy się złożeniem wieńców przy grobie kapłana – męczennika.

Właśnie ukazała się "Księga Łask udzielonych za wstawiennictwm Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki"

Na półtora tygodnia przed imieninami Księdza Jerzego przygotowaliśmy dla Państwa niezwykłą, choć niewielką książkę, która zawiera trzydzieści dwie obszernie opisane łaski udzielone za jego wstawiennictwem. Są wśród nich uzdrowienia z chorób śmiertelnych, pomoc w znalezieniu pracy czy powrót do wiary z dramatycznych meandrów życia.

Publikacja zawiera ponadto zwięzłą biografię Księdza Jerzego, historię Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz zbiór wspomnień jego bliskich i przyjaciół.

Książkę, która wydało lubelskie wydawnictwo JUT a której patronem jest Radio Warszawa, Gość niedzielny oraz portal Stacja 7, można zakupić na Targach Wydawców Katolickich na stoisku Stacji 7. Od poniedziałku 16 kwietnia książka będzie do zakupienia w księgarni Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.