Ksiądz Jerzy Popiełuszko i Solidarność

Z okazji czterdziestej rocznicy powstania Solidarności Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki zrealizowało obszerne wywiady ze świadkami sierpnia 1980 roku oraz wydarzeń późniejszych. Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Seweryn Jaworski, Zofia Romaszewska czy też zwykli robotnicy, pracownicy Huty Warszawa przedstawiają szereg nieznanych faktów i istotnych opinii dotyczących wydarzeń sprzed czterdziestu lat.

Drogi wszystkich wspominających ważny i dramatyczny czas Solidarności splotły się w jakiś sposób z osobą księdza Jerzego Popiełuszki. Niektórzy, tak jak Andrzej Gwiazda czytali w więzieniu jego kazania, inni, jak Andrzej Binduga wspominają jego udział w rozprawach sądowych, inni jeszcze, jak Seweryn Jaworski, aktywnie doradzali duszpasterzowi w sprawach społecznych czy politycznych.

Rozmówcy podkreślają niezwykłą atmosferę czasu Solidarności, siłę, zjednoczenie i optymizm, jak mówi Andrzej Gwiazda: Przed sierpniem stwierdziłem, że coś się będzie w Polsce działo, bo naraz, ni stąd ni zowąd pojawiła się wśród ludzi życzliwość a Solidarność, była narzędziem, którym by Polacy mogli realizować swoje interesy i swoje cele. O niepewności i ryzyku z kolei mówi Seweryn Jaworski, legendarny przywódca strajku w hucie Warszawa: brałem pod uwagę, że mogą mnie zamordować. Uważałem, że wszystko może się dziać w taki sposób jak działo się w okresie stalinowskim.

Świadkowie zgodnie podkreślają wyjątkową rolę księdza Jerzego Popiełuszki zarówno w okresie karnawału Solidarności jak i podczas stanu wojennego. Według Andrzej Gwiazdy Ksiądz Popiełuszko osiągnął status wyroczni. Był natchnieniem, sztandarem, duchowym przywódcą opozycji. Hutnik z Huty Warszawa Michał Staniszewski opowiada o tym jak dał kapłanowi kopertę z listą donoszących na niego agentów. Duszpasterz miał odpowiedzieć, że zna tą listę.

Obszerne nagrania złożyły się na blisko pięćdziesiąt fascynujących opowieści dotyczących Sierpnia 80, stanu wojennego, internowania, konspiracji a przede wszystkim działania i roli księdza Jerzego Popiełuszki. Projekt możliwy był dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury oraz Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które współfinansują projekty. Notacje systematycznie umieszczane będą na stronie www.muzeumkspopieluszki.pl/swiadkowie oraz na kanałach facebook oraz youtube Muzeum.

Projekt „Ksiądz Jerzy Popiełuszko, człowiek, który wskrzesił Solidarność” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje 2020”. Projekt „Ksiądz Jerzy Popiełuszko i Solidarność” dofinansowano ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.