Dziękujemy za wsparcie!

[:pl]Drodzy darczyńcy, dziękujemy wam za wsparcie, jakiego udzieliliście Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w zbiórce przeprowadzonej w 2017 roku. Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy zakupić profesjonalne skanery, które posłużą do digitalizacji zbiorów Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Zdigitalizowane zasoby Ośrodka Dokumentacji będą służyły w celach naukowych, publicystycznych a przyszłości częściowo zostaną udostępnione w internecie.

Ośrodek Dokumentacji życia i Kultu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki mieści się na plebanii parafialnej w dawnym mieszkaniu Ks. Jerzego Popiełuszki. Rozpoczęcie gromadzenia i zabezpieczenia spuścizny Ks. Jerzego miało miejsce w listopadzie 1984, z inicjatywy Ks. prałata Teofila Boguckiego – ówczesnego proboszcza parafii i duchowego Ojca Błogosławionego. Z czasem w Archiwum znalazła się pełna dokumentacja dotycząca procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego.

Zadaniem Ośrodka jest gromadzenie, opracowywanie, porządkowanie i ewidencjonowanie, konserwacja, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji. Ośrodek od samego początku działa dzięki zaangażowaniu społecznemu, dlatego wsparcie darczyńców jest tak ważne.

 

Informacje o Ośrodku Dokumentacji oraz kontakt do niego znajduje się poniżej:

OŚRODEK DOKUMENTACJI ŻYCIA I KULTU BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI[:]